Хидроизолация на покривен прозорец Velux Ново Поколение

Правилното отводняването на покривния прозорец Velux е важен етап при неговия монтаж. Фолиото за хидроизолация е включено в комплекта и оразмерено.Първо се монтира отводнителния улей. Този улей предпазва от протичане при наличие на счупени или пукнати керемиди при по-старите покриви.

В комплекта на покривния прозорец Velux имаме фолио, което е предварително оразмерено. То създава още преграда при евентуален теч на покрива. Фолиото се залепя към рамката на покривния прозорец.