Обшивка на покривен прозорец Velux Ново Поколение

Защо е необходима обшивка на покривния прозорец? Покривният прозорец, за разлика от фасадните прозорци, е изложен на преките климатични условия - вятър, дъжд, градушка, снягЗащо е необходима обшивка на покривния прозорец? Покривният прозорец, за разлика от фасадните прозорци, е изложен на преките климатични условия - вятър, дъжд, градушка, сняг. За надежна хидроизолация и за надежна връзка на покривния прозорец към покрива Velux използва алуминиеви части ( обшивка), която на принципана презастъпване ви гарантира хидроизолацията на целия продукт.

Частите на обшивката на покривния прозорец Velux се редят отдолу нагоре като конструктор лего. Долната алуминиева пола заема формата на керемидите и по този начин обира вълната, която керемидите имат, за да не остават празни пространства.

Заковават се скоби, които придържат обшивката на покривния прозорец. Никога не се кове пирон в алуминиевата обшивка.