Завършване на покривен прозорец Velux Ново Поколение

Монтаж на покривен прозорец Velux. Новият прозорец на Velux е със значително по-голям вентилационен отвор.Velux дава гаранция за целия продукт, независимо кой монтира прозореца. Препоръчително е покривният прозорец Velux да бъде монтиран от сертифициран монтажник.

Керемидите не се редят плътно до покривния прозорец. Те покриват част от обшивката, като оставят свободен улей между външния фалц на обшивката и прозореца. Този улей е необходим при проливен дъжд за бързото оттичане на водата.

Сега окончателно се монтира крилото на покривния прозорец Velux. То може да бъде поставане лесно и от сам човек. Можете да забележите намалената дебелина на крилото и самия профил, които дават възможност за по-голяма светла площ.

Уникалната горна дръжка на покривния прозорец ви дава възможност да работите с прозореца от разтояние. Другото предимство на Ново Поколение Velux e големия вентилационен отвор.