Дефектнотокова защита - допълнителна сигурност

Дефектнотоковата защита допълнително защитава хората от пораженията на електрическия ток. Тя намалява риска от токов удар като сработва преди да бъдат нанесени щети на човешкото тяло.За да отговоря напълно едно електрическа инсталация на съвременните изисквания за безопастност, тя трябва да има вградена дефектнотокова защита.

Дефектнотоковата защита допълнително защитава хората от пораженията на електрическия ток. Тя намалява риска от токов удар като сработва преди да бъдат нанесени щети на човешкото тяло.

Ако човек се докосне неволно до оголен кабел или друга част от електрическата инсталация, която е под напрежение, през него протичат електрически ток.

Този ток е от порядъка на няколко десетки милиампери, което означава, че  стандартен автоматичен прекъсвач няма да изключи веригата и няма да защитят човека.

Установено е, че за нанасяне на трайни вреди на човешкото тяло е необходим ток над 30mA. Затова дефектнотоковата защита с чувствителност 30mA е сигурна защита на хората последиците преминаване на електрическия ток.

Освен хората, дефектнотоковата защита може да предотврати пожар като засече ток на утечка поради пробита изолация в проводник. Този ток е  около 500mA, затова в такива случаи се препоръчва използването на дефектнотокова защита с чувствителност от порядъка на 300mA.