Зидане на вътрешни стени с блокчета YTONG

Стените иззидахме с блокчета YTONG. Правилната геометрия на блокчетата клетъчен бетон правят зидането лесно.Но без нивелир не може да се иззида нито една права стена. Затова е препоръчително нивелирането на всеки ред, както хоризонтално, така и вертикално. Само така може да сте сигурни,че стената е вертикална и няма да има проблеми със следващите покрития – в нашия случай са керамични плочки, за които основата трябва да е изравнена и нивелирана.

Клетъчният бетон YTONG се произвежда само от естесвени суровини – цимент, вар, пясък и вода по безотпадна технология, която щади околната среда.

Подготовката на изходните материали започва с пресяването, смилането и смесването на пясъка с природnия гипс и водата.
Дозирането е прецизно и се следи по електронен път.
Готовата и добре разбъркана смес се изсипва в кофражни форми  и се изчаква узряването на материала. Той увеличава обема си и набира първоначална якост.
След това набъбналите блокове се нарязват по зададените размери със стоманени струни.
След нарязването блоковете YTONG се придвижват към автоклавите. В автоклавите се извършват основните минералообразуващи химически процеси и материалът набира окончателната си якост. Той е подложен на налягане до 13 атмосфери и температура до 200 градуса.
След това блокчетата се фолират и са готови за експедиция.

Блокчетата се произвеждат с различни размери и плътност. Това определя и широката им област на приложение – за изграждане на външни и преградни стени,а също така и при извършване на ремонтни работи, какъвто е нашият случай.

За нашия ремонт избрахме блокчета YTONG с повишена плътност за още по-добра звукоизолация.
Лепилото с необходимата консистенция се разнася на равномерен тънък слой по цялата повърхност на редовете със съответната назъбена лопатка. По всички вертикални фуги задължително се полага лепило.
Блоковете автоклавен клетъчен бетон YTONG се режат изключително лесно с трион за рязане.

За по-голяма стабилност на стената, на определено разстояние, обикновено на третия ред по височина, стените се фиксират към съществуващите строителни елементи.
Ние използваме метални планки, подцинковани пирони и дюбели. Така, новата стена ще бъде като едно естесвено продължение и няма да се  появяват пукнатини между новата и старата зидария.
След това зидането продължава, като се следи разминаването на вертикалните фуги да не бъде по-малко от 10 сантиметра.

За оформянето на зъбчето за касата на вратата изрязахме и залепихме елементи с необходимия размер. Но за още по-сигурна връзка дюбелирахме залепените към стената блокчета YTONG. Фиксирането им ще елиминира появата на пукнатини  в следствие на движението на вратата.
Много удобно и лесно се монтира и щурца над вратата. Блокчетата YTONG са фабрично произведени с различна дължина, в зависимост от широчината на отвора. Те улесняват работата на майсторите. Произведени са чрез слепване на стандартни блокчета и вграждане в тях на арматура за осигуряване на необходимата носимоспособност. Те се поставят на необходимата височина, като предварително на мястото върху което ще стъпят, се нанася лепило.

Отличната механична обработваемост на клетъчния бетон, в съчетание с малкото тегло, големия формат на блокчетата YTONG и употребата на готови лепилни състави, намаляват чувствително необходимото време за изпълнение на зидариите.