Ремонт на най-малката баня

Ще ви предстaвим ремонта на най-малката баня в нашето портфолио. Банята се е получила в резултат на някакво преустройство и е най-малкото, което сме ремонтирали до сега.