Тоалетна и баня в мазе под нивото на канализацията

Как да изградим баня или тоалетна в мазето , ако то е под нивото на канализацията, с помощта на подемна помпена станция Grundfos.Тоалетна в приземен или подземен етаж

Тоалетна в приземен или подземен етаж

Днес в предаването ще ви помогнем в решаването на проблеми, които възникват, когато искате да преустроите вашето мазе в тоалетна или пък сте решили да преместите мокро помещение на отдалечено от основните канализационни тръби място.

А сега да преминем към темата мазета и приземни етажи и най-често срещаните проблеми там. Сблъскваме се с тях, когато тези помещения трябва да станат годни за обитаване.
Още при влизането се усеща миризмата на мухъл. Но с него ще се заемем  следващото предаване.

Днес задачата ни е да решим как да направим тази тоалетна работеща. Тя се намира в помещение на приземния етаж. Явно нивото на канализационната система е над нивото на тоалетната и тя не може да фунционира. Т.е. не е достатъчна тръба, която да отвежда отпадъчните води, но и налягане, което да осигури нейното оттичане. В нормалния вариант, това налягане се осигурява от съответния наклон на тръбите. Земното притегляне върши останалата част от работата.

Тук трябва да приложим външна сила и това може да стане с така наречените подемни станции.

Подемни помпени станции Grundfos

Подемни помпени станции Grundfos

Обемът и мощността на различните модели подемни помпи са изчислени съответно за изпомпване на вода от 1, 2 или 3 източника.

Монтаж на подемна помпена станция Grundfos

Монтаж на подемна помпена станция Grundfos

В комплекта са включени всички необходими тръби. За вас остава да се оборудвате с необходимите инструменти за монтажа.
Мястото на връзката с канализацията трябва да е съобразено с модела на подемната станция.

Тоалетна под нивото на канализацията

Тоалетна под нивото на канализацията

Преди рекламите се заехме с монтажа на малка подемна станция, с която бихте могли да решите проблема с отвеждането на отпадъчната вода от помещения разположени в мазета и приземни етажи.
Обикновено тръбите на главния канализационен колектор минават над нивото на тези помещения и за да имаме една работеща тоалетна е необходимо да се намери решение за изпомването на отпадните води.
Нека продължим.