Енергоефективнa къща изградена от керамични тухли и керемиди

Тенденциите за развитие на строителния сектор през последното десетилетие са насочени в посока на все по-ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата и природата, грижа за здравето на хората и изграждането на все по-висококачествено изпълнени сгради, които да осигуряват комфортно обитаване.