Подово отопление на ток

Монтажът на електрическото подовото отопление е бърз и лесен. Подовото отопление на ток е под формата на предварително произведени рогозки, които се поставят преди лепенето на плочките. Електрическите нагревателни елементи остават под плочките. Температурата се контролира от термостат монтиран на стената.Плочките по стените са залепени, оставен е само първия ред и пода.
Предвидени са тръби, през които да изтеглим захранващия кабел за подовото отопление до терморегулатора.
Повърхността, върху която ще се монтира рогозката с кабела на подовото отопление, трябва да е добре почистена и без неравности и остри предмети.

Препоръчително е за подовото отопление да се предвиди отделен кабел до електрическото табло и съответно дефектнотокова защита.
Нагревателна рогозка е изключително тънката и може да се инсталира директно в лепилото за плочки. Така нивото на пода не се променя.

Монтажа на подовото отопление не е сложен. Само трябва да се спазват определени правила и изисквания.
Рогозките са готови, изцяло завършени изделия, като еднопроводният нагревателен кабел завършва в двата си края с изолиран многожилен меден проводник (с дължина 4 m) посредством който се свързва  терморегулатора с електрическата мрежа.

Добре е преди монтажа да се отбележат местата, където ще има санитарно оборудване, фиксирано на пода или както е в нашия случай – стъклен параван.
Самозалепващата се рогозка на подовото отопление се разстила върху пода. Предвидете разположението така, че началото и края на кабела да съвпаднат.

Когато се достигне до стена, мрежата се разрязва а рогозката се завърта и се продължава с развиването. Червеният нагревателен кабел не трябва да се реже. Минимално разстояние между всеки два съседни нагревателни кабела трябва да е 5 cm.
Можете да променяте разположението на рогозката няколко пъти, преди да я фиксирате към пода.

Изграждането на отоплителната система се състои в разстилането на рогозката върху пода на помещението, поставяне на сензора и свързването му с терморегулатора.
Под рогозката, в специално издълбан канал се поставя гофрирана тръба, в която ще бъде монотиран и сензорът

Сензорът се поставя в средата на рогозката, а не в края, за да отчита добре температурата. Той остава вътре в гофрираната тръба, като тя се облепя с изолирбанд. Добре е тръбата със сензора на подовото отопление да се фиксира, за да не се измества по време на лепенето на плочките.
Кабелите на подовото отопление се издърпват през гофрираните тръби до мястото, определено за терморегулатора.

Много важен момент е, преди лепенето на плочките върху подовото отопление да се измери съпротивлението, което е точно определено за васяка дължина на рогозката.
Е, ние можем да си отдъхнем, защото показанията на мултицета са точно такива, каквито трябва да бъдат. Можем да лепим и покритието.

За полагане на плочки над нагревателна система се използват лепила с висока остатъчна еластичност след втвърдяване.