Зидане на преградна стена с тухли Porotherm

Голямоформатните тухли Porotherm предотвратяват резките температурни промени на помещенията и осигуряват подобрена шумоизолация. С високата си паропропускливост те регулират влажността в помещението.След разбиването на стените и изнасянето на строителните отпадъци, на обекта влизат майсторите зидари.
Прецизно мерене и оразмеряване преди да се започне работа, защото  всеки сантиметър е важен за нас. Стените трябва да бъдат изградени с абсолютна точност на мястото, както са предвидени по проект.

Подготовката на разтвора също е от значение. Той трябва да бъде с определена консистенция, така че да се задържа върху тухлите с вертикални кухини Porotherm.
Новите стени изграждаме с голямоформатни керамични блокове с вертикални кухини Porotherm, с дебелина 12 см, които напълно покриват нормативните изисквания за шумоизолация.

Основно уникално качество на голямоформатните керамични блокове е посоката на отворите. Цялата концепция за вертикално разположените отвори многократно подобрява характеристиките на тухлите. Стеничките на тухлите са дебели, но същевременно тухлите са ниско обемно тегло, защото така наречения череп на тухлата е с много въздушни пори. Тези пори се получават при изгарянето на дървените стърготини при производството на керамичните блокове. Така се постига търсения ефект на олекотяване и подобряване на топлоизолацията на тухлите. От тук те носят и името си – Поротерм.

А какво е основното предимство на керамичните тухли Porotherm?

Правилната геометрия на тухлите и характерната сглобка нут и федер не прави излишно използването на нивелир. Контролът на зидането е непрекъснат – по хоризонтала и по вертикал.
Тухлите Porotherm в редовете трябва да се разминават с поне 1/3 тухла. При наличие на перпендикулярни стени, трябва да се следи и за правилното изпълнение на така наречените превръзки, за да се осигури стабилност на стената и да се предотврати напукването на мазилката.
Разтворът, който се полага, не пропада в вертикалните кухини и осигурява здраво захващане на керамичните блокове.

Рязането на тухлите на такъв малък обект се осъществява със специален  трион, а на големи обекти, където тухлите са с различни и по-големи размери, се използват машини с водна струя при рязането, за да не се образува прах.
Двете стени – на стаята и на дневната изграждаме едновременно, тъй като и в двете стени ще имаме отвори за врати, които трябва да са на едно и също ниво.
При оформяне отворите над прозорци и врати се използват готови щурцове.

Щурцовете са заводски произведени и се предлагат в различни размери с дължина от 1 до 3 метра, през стъпка 25 см и ширина от 10 или 12 см. Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи на системата допринасят за много доброто поведение на сградите по време на експлоатацията им, а скриването на бетона и предварително напрегнатата армировка в керамичната обвивка на щурца подобрява адхезията на стената с последващите мазилките в рисковите участъци над врати и прозорци.


При блоковете с нут и федер напасването във вертикалната фуга става без разтвор и е с  отлично прилепване. Повърхността на готовата зидария е идеална и гарантира  минимален разход на разтвори и мазилки, допустимо е полагането на вътрешни гипсови машинни и ръчни мазилки с дебелина на слоя 0,5 – 0,8 cm.