Лазерни нивелири

Лазерните нивелири Bosch са изключително полезни инструменти с висок клас на точност и широк диапазон на приложение.Следващият инструмент, който бих искал да Ви покажа, това е лазерния нивелир. Бих казал добър клас на точност - 0.8мм на метър, диапазон на работа 7м.

Вдигаме капака на нивелира, автоматично той проектира хоризонтална и вертикална линия. Можем да използва лазерния нивели за проектиране и на наклонена линия.

Следващият нивелир, който ще Ви покажа, е Bosch PLR 2. Интересното при този инструмент е специалният дисплей, който показва точният наклон в градуси. По този начин ние можем да определим много прецизно наклона, както и да нивелираме перални и хладиалници вкъщи.