Пробиване на плочка

За пробиване на плочки и керамика се използва специално свредло и задължително се изключва ударното действие на бормашината.Това свредло е специално за пробиване на плочки и керамика. Изключваме ударното действие на бормашината. Винаги, когато се пробива керамика се изключва ударното действие.

В самото начало много леко маркираме, чуваме пропукване. По този начин ние сме нарушили най-горния твърд слой на плочката и можем да започнем пробиването.

Ето и нашия краен резултат. Перфетен отвор с идеални краища.

Пробиваме следващия отвор. Отново чуваме характерното пропукване и можем да стартираме пробиването.