Гаражна врата

Автоматиката за гаражните врати се състои от няколко компонента - двигател, контролер и аксесоари за безопасност, сигнализация и управлениеЗапочнахме и монтажа на задвижващия механизъм на гаражната врата. Моделът на двигателя зависи от размерите и типа окачване на вратата.
При автоматиката, която монтираме, двигателят е 24 волтов - патентована система в Германия и се движи по релсов път. Това осигурява безшумна и надеждна работа за дълготраен период, като се елиминира  механичното износване на вратата.

Интересното при този двигател е , че той многофункционален и е пригоден за автоматизиране на: секционни врати, летящо крило или цял плот, двукрили отваряеми навън крила. Контролера за управление пък може да се монтира на произволно удобно за потребителя място.

Самитя дввигател се монтира чрез релсов път на тавана. Максималната му сила е 550 Нютона и е предназначен за врати до 4000 мм и височина до 3000 мм широчина.

Всеки двигател се управлява от контролер с вграден приемник и предаватели за дистанционно управление. Двигателят е снабден с вградена лампа, която светва при отваряне на гаражната врата и остава светната за известно време, докато потребителят излезе от гаража. Възможно е да се монтират обезопасяващи фотоклетки, които пазят от удар при завтаряне на гаражната врата, но по принцип силата на натиск на самия двигател се настройва по европейски нормативи така, че да спре вратата при натиск или допир в кола, човек или предмет, за да защити от удар.

При общи подземни гаражи, където има повече трафик през вратата, фотоклетките и автовматичен режим на вратата, са задължителни.

Моторът заключва вратата в затворено положение, което осигурява защита от нежелан достъп. Не е необходимо поставянето на допълнителна заключваща брава. Важно е да се провери дали гаражът има топла връзка със жилището, защото ако няма такава, то трябва да се предвиди специална брава за механично ръчно отключване на двигателя в случай на отпадане на електрическото захранването.
Броят на дистанционните е произволен и се определя от клиента.
Настройката на дистанционните става от специалист, техният код е скачащ и се променя като модулира различни честоти, така че не може да се копира.
/снимка/
В последно време все по-модерно става отваряне на гаражи и автоматични или пешеходни врати посредством GSM  модул за комуникация чрез мобилен смарт телефон.