Блокчета клетъчен бетон YTONG с отвори за вградени колони

Блокчетата от автоклавен клетъчен бетон YTONG се произвеждат с дължина 600 mm и височина 250 mm. Различават се помежду си по дебелината, която варира от 50 до 350 mm, и по класа на якост.Зидането с тях е лесно, ако се спазват няколко прости правила.  Те не само правят работата по-спорна, но и оказват влияние върху външния вид и здравината на зидарията.


Преди да се започне със същинското зидане е добре да проверите както се казва “на сухо” дали зидарията ще тръгне добре.

Следва  подготовката на цименто-пясъчен  разтвор.

Той се използва единствено при полагането на първия ред блокчета YTONG и позволява зидарията да се нивелира добре, дори върху неравни основи. За тази цел не се използва специалния зидарски лепилен разтвор, тъй като неговата консистенция е по-рядка и може да се полага на слой с дебелина до 5 mm.

Той е предназначен за свързването на блокчетата автоклавен клетъчен бетон YTONG едно с друго.
Към заводски произведената суха смес не се допуска добавянето на каквито и да е други вещества. Тя се разбърква само с чиста вода.
Зидането на блокчета от клетъчен бетон със специалния лепилен разтвор е много лесно и бързо. Големият, формат, прецизните размери и отличната им обработваемост улесняват работата.

Освен традиционните форми и размери, производителят предлага още едно улеснение за майсторите — така наречените елементи за оставащ кофраж — блокове с отвори и коритообразни блокове.
Блоковете YTONG с отвори са предназначени за изпълнение на колони и на вертикални пояси и дюбели, а коритообразните – за отливането на хоризонтални гредови елементи.
Правилата за оформяне на армировъчните скелети и за определянето на минималната дебелина на бетоновото покритие са същите, както при използването на кофражи, които след време се отстраняват.

Блоковете YTONG с отвори могат да се използват във всички случаи, когато са осигурени необходимите габарити на напречното сечение на конструктивните елементи.

Блокчета YTONG се произвеждат с дебелини 250, 300 и 350 милиметра, като диаметрите на отворите са съответно 160, 200 и 250 милиметра.
В процеса на изпълнение на стените, на предвидените в проекта места в
зидарията, се влагат блокове с отвори с необходимите геометрични размери. Те оформят оставащия кофраж на колоните.

Интегрирането на вертикални стоманобетонни елементи в зиданите стени е особено ефективно при еднофамилни сгради с височина до два етажа.
При полагането на първия ред, там където е отворът на блокчето, цименто-пясъчния разтвор не се полага върху основата или се почиства старателно, за да се осигури необходимата връзка между бетонната плоча и колоната.
С използването на блокове с отворm2и и на коритообразни блокове се спестява значителна част от кофражните работи.

Повърхността на стените не се прорязва от стоманобетонни елементи и остава еднородна и равнина. Избягват се неравностите от изкривяване на кофражите и изттекъл бетон.

Довършителните работи се извършват по-лесно и с много по-високо качество и при прорязването на канали за инсталации в стените не се повреждат конструктивните елементи на сградата.

Рязането на блокчетата от клетъчен бетон се извършва лесно и бързо с помощта на трион с твърдосплавни пластини на зъбите.
При необходимост, неточности в процеса на зидане се коригират със специално ренде или шлайф дъска.
Блокчетата се лепят едно към друго със заводски произведен лепилен разтвор. Той се нанася в достатъчно количество със специализиран инструмент – назъбена лопатка с ширина, съответстваща на дебелината на блокчето. Лепилният разтвор се поставя както по хоризонталните фуги, така и между челата на блокчетата. Дебелината на слоя трябва да бъде от 1 до 3 mm.

Блокчетата се поставят плътно едно до друго като се причукват добре с гумен чук с тегло 1 kg.

Превръзките в зидарията от клетъчен бетон YTONG се правят по традиционен начин, чрез разместване на блокчетата. Разминаването на вертикалните фуги не трябва да бъде по-малко от 10 cm. Желателно е с използването на подходящи парчета да се осигури разминаване от 30 cm, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност.

Отличната механична обработваемост на клетъчния бетон YTONG, в съчетание с малкото тегло, големия формат на блокчетата и употребата на готови лепилни състави, намаляват чувствително необходимото време за изпълнение на зидариите.

Отличните топлоизолационни свойства се дължат на равномерно разпределените въздушни пори, които изпълват над 80% от неговия обем.  Структурата на материала и еднородна игарантира еднаквите свойства на блоковm2ете  във всички посоки.
Топлоизолационните качества на фасадите, изпълнени с блокове от серията Екстра +  значително надвишават изискванията на нормите. А при използването на елементи за оставщ кофраж стоманобетонните елементи са „скрити” в стената и добре защитени – така преносът
на топлина през тях е силно ограничен и вътрешните повърхности на стените винаги остават топли.

Не съществува опастност от поява на кондез и впоследствие развитие на мухъл и плесен в зоните на гредите и колоните, тъй като тяхната повърхност е добре защитена и преносът на топлина през тях е силно ограничен.