Покрив Тондах - покривна система с керамични керемиди

Днес ще ви демонстрираме изграждане на цялостна покривна система с керамични керемиди Тондах. Ще може да проследите всички етапи по монтажа на системата и да се запознаете с всички продукти, включени в нея.Дали покривът ще бъде с дървена обшивка или без дървена обшивка, последователността на работата е една и съща, материалите, използвани в системата също не се различават.
Върху дървените ребра са заковани дъски, които покриват целия покрив и образуват неговата дъсчена обшивка.
Следва разстилането на покривното дифузионно фолио. Неговата задача е да защитава покривната конструкция. Активната мембрана с влагопроменливи свойства осигурява защитата на дървената конструкция на покрива.

1. Мембрана

Мембраната има основната функция да осигури защита от проникване на вода, от горе на покривната конструкция, както и да осигури възможност водите пари генерирани от човешката дейност да напуснат подпокривното пространство.
Различните мембрани имат различни параметри на водонепропускливост. Това осигурява възможност, положени върху скатна конструкция, ако върху тях попадне вода да я отвеждат по естествен начин към олука. Много важно свойство на добрите мембрани е да държат водните капки „напрегнати“, т.е. да не им позволяват да се разстелят и да попият в нея.
Паропропускливостта е друго важно свойство на мембраните. От човешка дейност на ден се събират между 60-80 л. водна пара на човек, която по естествен път  се натрупва в най-горните нива на жилищното пространство. Ако тя няма път да напусне къщата, това би било пагубно за микроклимата и конструкцията на покрива.
Мембраните обикновенно са трислойни, като двата външни слоя са за механична защита, а средния слой е „работещия“ – водонепропусклив и паропропусклив. Средния слой обикновено е микропорьозна мембрана, но вече на пазара саществуват и фолиа с така наречената „активна“ мембрана, която транспортира водните пари по химичен път – „всмукване“ или дифузия. Те осигуряват още по-добра паропропускливост.

2.  Кое е характерното за керемидите с приплъзване и кои са предимствата.

Едно от най-важните предимства на керемидите с променливо застъпване или приплъзване, е възможността да се монтират на различни по дължина скатове, като всички редове от стряхата до билото се получават еднакви. Това е голямо удобство при монтажът, което премахва необходимостта от рязане на керемидите от последния ред и избягване на така нареченото презастъпване  при билото. Освен, че изглежда не добре, рязането на керемидите води до влошаване на сигурността при билото, защото обикновинно се реже тази част където са отворите за фиксация и крачетата с които керемидата лежи върху летвите. Презастъпването също е с лоша визия и води до определен преразход, поради допълнителните редове при билото.
Приплъзването при континенталните модели керемиди е значително 5-7см, докато при средиземноморските модели с вълна е по-малка величина 2-3 см. Няма друг производител, който да предлага средиземноморски модели керемиди с приплъзване.
Друго много важно предимство, което е уникално само за този производител на пазара в България, е възможността при саниране на стар покрив със стари кермеиди и запазена дървена носеща скара под тях, то тя да не премахва, а просто новите керемиди да се положат върху старите летви. Така се пестят време и пари!

3. Какво е характерно за сухия монтаж и защо е препоръчителен.

Най-важната функция на сухия монтаж на билото и маията е да осигури възможност на вентилационния поток от стряхата към билото да излезе навън. Стремежът е този вентилационен поток да е постоянен. Затова с използването на елементите за сух монтаж – вентилационна лента, летводържател и скоби за капаци даваме възможност на влезлия през стряхата въздух да напусне през билото. Тъй като сечението на входните отвори за въздуха през стряхата почти винаги са по-големи, се налага и добавянето на вентилиращи керемиди в горните редове за подобряване на циркулацията. Този вентилационен поток  дава следни положителни ефекти за покрива:
1. Изсушава евентуален конденз под керемидите в следствие на резки температурни промени.
2. Обдухва „двойната скара“ и я запазва по-дълго време в добро състояние.
3. Отвежда водните пари напуснали покривното пространство.
4. Охлажда подпокрива и дифузионната мембрана през горещите летни дни.
Вече споменахме за сеченията на летвите за двойната скара, като този начин на монтаж дава възможност дори ако капне капка вода по
, свободно да стигне до олука, а не да се задържи по конструкцията.
Не на паследно място остава естетическия ефект от изпълнението на билата. Няма го недобре изглеждащото „замазване“ на капаците, което е особенно нетрайно поради спецификата на вароцивментовите разтвори. С течение на времето те започват да пукат, пълнят и задръстват олуците и налагат нови ремонти.

4. Не всеки покрив е еднакъв – предимства на студения покрив


Студените покриви имат едно основно предимство, а то е, че не позволяват на топлина от жилищното пространство да достигне до покривния материал. Това е особено важно през зимата, когато ако такава топлина достигне до покрив със снежна покривка започва микротопене на снега, което е най силно около билото и свършва преди стряхата. Там и по олуците обикновено се натрупва леда от повторно заледената вода и се образуват така наречените ледени бабуни. Те компрометират както покривния материал, така и олуците, дори и фасадата.
Добре изпълнената покривна система и добрата подпокривна вентилация дават много по-постоянна среда на живот, отличен микроклимат, дълъг живот на покривния материал и гаранция, че няма да се налагат чести ремонти.


Накрая идва ред и на самите керамични керемиди. Свикнали сме да асоциираме понятието правене на покрив само с редедене на керемиди. Но както виждате, за да разчитате на един добре функциониращ покрив, има редица изисквания и операции, които трябва да бъдат извършени преди същинското редене на керемидите.

Керемидите по правило се редят отдясно наляво и отдолу нагоре.
Редят се много бързо и лесно ако подготовката и монтажа на дървените носещи летви е извършен прецизно.
Могат да се напасват хоризонтално, защото всяка керемида осигурява луфт от 3 мм, в рамките на който се нагласяват керемидите.
Разходната норма на този вид керемиди е между 12,3 и 15,4 броя за един квадратен метър в зависимост от наклона и приплъзването.
А ако искате да изчислите и тежестта, то една керемида тежи 3,30 кг.

Керемидите могат да бъдат рязани лесно с флекс, което се налага при страничните била.
За рязаните керемиди са предвидени и съответно държачи или скоби, с които рязаните керемиди се фиксират ,  за да не бъдат „отнесени от вятъра

Снегозадържащите елементи се редят от втория ред нагоре, като спазват шахматно разположение, за да осигурят разделянето на снежните маси, натрупани на покрива. Така снегът не може с цялата си тежест при топене да се изсипе и най-малкото да деформира улука или още повече да нарани някой.
сега е време за реклами а след това ще може да проследите и най-интересната част – сухия монтаж на капаците и да разберете какви са предимствата на т.н. студен покрив.


Сега продължаваме с монтажа на завършващите елементи на покрива – капаците.

Първо се полага специалното перфорирано алуминиево фолио върху билната летва. Целта на това фолио е да не допуска навявания от сняг под капаците, а перфорациите пък осигуряват безпроблемната вентилация.
Фолиото се залепва към керемидите след отстраняване на предпазната лента. На пазара се предлагат и текстилни аналози, но с времето и най-вече тежкото влияние на слънцето те се компрометират.
Красивият начален капак се фиксира със специален пирон.

Металната скоба, фиксирана към билната летва, придържа горния капак.
Ако е необходимо капаците могат да бъдат рязани.
Всеки капак може да бъде фиксиран или със скоба или със винт, като отворите за винтовете не са разпробити, но това може лесно да се направи ако сте решили да ги монтирате с винт.
Т.нар. тройник се слага сякаш черешката на тортата и дава завършен вид на целия покрив.