Топлоизолационни системи - само с патриотизъм не става

До скоро не беше актуално да се говори за топлоизолация в разгара на лятото. Но всяка година зимата неминуемо идва с повече или по-малко студ, а лятото става все по-горещо.Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Затова когато обсъждаме ергоефективността на нашия дом вече говорим за комфорт на обитаване – както през зимата, така и през лятото. Замисляме се за възвръщаемостта на инвестицията и за икономията на енергия, която ще реализираме, правейки жилището възможно най-ефективно.

А дали патриотизмът ще помогне  да получим така желания комфорт и икономия на енергия? Дали спасяването по единично е решението на проблема с изтичането натоплината през зимата?

Днес за ефективността на термоизолацията ще говорим с Петър Космев. Независимо какво е вашето жилище, ако ви предстои полагането на външна топлоизолационна система, остането с предаването и първо вижте съветите и препоръките ни за ефективно влагане на средствата за максимален ефект.

Системно решение за топлоизолация

Системно решение за топлоизолация

Когато говорим за термоизолация винаги използваме понятието система.
И като всяка система, тя е съставена от отделни елементи, които действайки заедно, би трябвало да намаляват топлинните загуби и да създават комфорт на обитаване. В повечето случаи става въпрос за външна топлоизолация. Защо  тя е по-ефективното решение?

Норми на топлопреминаване в България

Норми на топлопреминаване в България

В България действа закон, който задължава строители на сгради да ги предават за експлоатация при точно определени стойности на топлопреминаване за стени, покриви и т.н.
Какви са изизскванията при топлоизолиране на нова сграда и как се определя точно каква система е най-подходяща за полагане на конкретната сграда?

Топлоизолация на стари сгради и панелни жилища

Топлоизолация на стари сгради и панелни жилища

Старите сгради, строени преди влизането в сила на това изискване, се нуждаят от подобряване на тяхната енергийна ефективност. Много често по фасадите личат пораженията на времето. Кои са най-често срещпроблеми и какво е тяхното решение?

Не мога да не попитам и за топлоизолирането на панелните жилища. Може би собствениците им бяха първите, които се заеха по единично да изолират бетоновите стени. Защо масовата практика за единично изолиране на апартаментите, дори и в тухлени сгради, е неефективно?

В повечето случай системата за термоизолация завърша с мазилка. Но съвременните мазилки са с много наименования и обикновения човек трудно се ориентира каква точно мазилка да избере и с какво едната е по-добра от другата. Как трябва да се подходи при избора на мазилка, така че тя да запази своята красота и дълготрайност?

Естествен камък като облицовка на сгради

Естествен камък като облицовка на сгради

Но нищо не може да се сравни с дълговечността на естественото покритие – камъка. Естесвения камък има своито положителни страни, използван като облицовка на сгради, но все пак той е много по-тежък от мазилката като крайно покритие. Какви са начините за монтаж на естесвен камък върху топлоизолационния материал.