Окачен таван в спалнята, климатици, ел. инсталация

В предстоящия ремонт, в няколко предавания, ще ви покажем интересни решения, изпълнени с възможностите на сухото строителство. Ще ви представим окачени тавани на едно и две нива на конструкцията, в дневната ще монтираме акустични перфорирани плоскости върху конструкция на едно ниво, а в кухнята ще видите и конструкция на две нива.Окачен таван в спалнята

Окачен таван в спалнята

Сега е време да започнем с окачения таван в спалнята.
Правим конструкция на едно ниво с УД и ЦД профили.
С помощта на лазерен нивелир може да се провери провисването на плочата и да се определи минимално възможното спускане на нивото на окачения таван.

Звукоизолация на тавана

Звукоизолация на тавана

Върху дирекните окачвачи също се залепва от звукоизолиращата лента.
Директните окачвачи са елементи, които осигуряват устойчива на натиск  и опън повърхност.

Профили Knauf

Профили Knauf

Профилите Knauf, с които са изпитани и сертифицирани системите, които ви показваме са с дебелина на стените 0,6 мм и конфигурация на напречното сечение, съгласувана с окачващите елементи в съответствие с европейските стандарти.

Прилагане на профили и окачвачи, неотговарящи на стандартите и некомплектовани като система, могат да доведат до дефекти в крайната повърност или дори още по–лошо - до падане на очакения таван.

Електрическа инталация

Електрическа инталация

Тук може да се прекъсне работата по окачения таван за да се даде възможност за прокарване на кабелите за новата електро инсталация.