Изграждане или реновиране на покрив, хидроизолация на основи, стъклотекстилни тапети

Първо ще разберем какво е важно да знаем при изграждането на нов или реновирането на стар покрив. След това ще се пренесем при основите на една нова сграда, където ще хидроизолираме. Ще решим проблема с напуканата мазилка за рекордно време със стъклотекстилни тапети.Покривна система Тондах

Покривна система Тондах

Независимо дали се изгражда нов или се ремонтира стар  покрив, покривната система се състои от точно определени елементи, които осигуряват нейното функциониране.

На покрива се пада и съществена част от задачата за осигуряване на енергоефективността на сградата и защита й от атмосферните влияния.

Хидроизолация на основи

Хидроизолация на основи

А сега от покрива, който защитава дома ни от природните стихии, да слезем при основите на една сграда. Тук също борбата е преди всичко със водата.

Хората често забравят, че преходите на различните комуникации на сградата като, като водопроводи и канализационни тръби, електрически кабели и т.н., трябва да преминат през бетонните стени. Смята се, че стените са водонепроницаеми, по един или друг начин - но това не е вярно.
Проникналата вода може да застраши цялата конструкция. Чувствителните към влага материали се увреждат или разрушават. Развиват се опасни микроорганизми и помещенията не са годни за употреба. Поради тази причина, всяка част от конструкцията, която има допир с вода, трябва да бъде хидроизолирана.

Напукана мазилка

Напукана мазилка

Новите стени като тази са застрашени от напуквания в следствие от слягането на сградата.

А зоните с повишен трафик като коридори и офиси, са под допълнителния риск от надраскване и удар.

Стъклотекстилни тапети

Стъклотекстилни тапети

Ще проследим едновременно работата на майстора и времето, което ще му е необходимо за обработка на стената. В единия случай ще залепим стъклотекстилни тапети, а в другия ще подходим традиционно - ще заздравим стената с армирана шпакловка, и ще шпакловаме. Целта ни е да се оттървем трайно от пукнатините по стената.