Зидане на външни стени и завършването им с топлоизолационни системи за клинкер или естествени камъни

Ще ви покажем зидане на външна стена с олекотени керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 25 N+F Light с дебелина 25 см. След това ще ви демонстрираме как да залепите клинкер или естествен камък върху топлоизолационната система.Зидане на външни стени

Зидане на външни стени

При големи многофамилни сгради от съществено значение е избирането на такива материали, които ни помагат за сградата като цяло, т.е.  освен да изпълняват основните изискванията на строителните норми за всеки отделен елемент, като здравина и устойчивост на стените, с своето ниско обемно тегло например блоковете с вертикални кухини не натоварват носещата конструкция на сградата.

Когато строим е естествено да избираме продукти с повече предимства, при това на една  разумна цена. Важно е да се интересуваме не колко струва всеки отделен продукт, вложен в строежа, а каква е крайната стойност на един квадратен метър от имота  и какви ще бъдат разходите по поддържането и експлоатацията на жилището.
Затова добре преценената инвестиция днес ще се възвърне за кратко по време на експлоатацията на жилището.

Зидане за кратки срокове

Зидане за кратки срокове

За добрата инвестиция всичко е от значение – и материалите, и начина на работа, и времето за изпълнение на всяка от строителните операции. Като се започчне от съкратеното време за изпълнение на една зидария например, и се премине през спестените допълнителни материали, до което води разумния избор на градивни елементи, спокойно можем да заявим, че крайната цена на готовия зид се отразява и върху общата стойност на имота.


Не е случайно, че напоследък все по-често се срещат обяви за продажба на недвижими имоти, в които се упоменават и градивните материали. Така и цената на имота ще е по-добре обоснована, и инвестицията ще гарантира възвръщаемост по време на експлоатацията на имота. Нека да видим как на практика може да се постигне една такава далновидна инвестиция.

Топлоизолационна система с ествествен камък

Топлоизолационна система с ествествен камък

Нека проследим демонстрацията, в която ще предствим цялостната система, която е предназначена за полагане на крайно покритие естесвен камък.

Топлоизолационна система с клинкер

Топлоизолационна система с клинкер

Друг вид нестандартно финално покритие е клинкерът. Но и клинкерът е тежък, и без значение колко здрава лепилна смес използваме, слабото звено си остава изолационния материал, който не е достатъчно здрав за да понесе високото тегло на камъка и би се скъсал.