Покривна система - сух монтаж на билата, външни декоративни ефекти

Покривът, със всички свои елементи, има за задача да пази нашият дом от капризите на времето. Всеки етап от изграждането на покривната система и неговото правилно изпълнение е крачка към осигуряване необходимия комфорт на обитаване на вашия дом. Ще ви представим и още два ефекта – единият ще придаде на фасадата ви по-топло звучене и ще наподобява дърво, а другият ще внесе суровия вид на бетона.Подпокривно фолио и некерамични елементи на покрива

Подпокривно фолио и некерамични елементи на покрива

В поредица от предавания ви показваме всички елементи и правилния начин на изпълнение на монтажа на един вентилиран покрив.
В предишния епизод започнахме с некерамичните елементи – надулучната пола, подпокривното фолио и вулканизиращата лента за контра летвите на двойната дървена скара. Всички тези елементи, комбинирани с други подобни ленти, за които ще говорим в предаването имат за задача да гарантират водоплътността на слоя под керемидите и да предпазят дъсчената обшивка и дървена конструкция, а от там топлоизолацията и подпокривните помещения от случайно попаднала вода. Освен това подпокривното фолио пропуска и извежда водните пари от помещенията навън. Често в старите къщи, а и някои нови се поставя т.нар. черна хартия. Но тя няма никаква паропропускливост и така влагата се натрупва под нея и уврежда дъсчената обшивка.

Можем да кажем, че подпокривното фолио играе роля на втори покрив. Изключително важно за неговия избор е не само теглото му на квадратен метър, но най-вече устойчивостта му на висока температура. През летните месеци под керемидите се развива висока температура (понякога над 80оС), а при по-тъмни или черни модели керемиди надминава и 100оС.

Тогава, ако подпокривното фолио е некачествено, то буквално се „разпрашава“ и реално дъсчената обшивка и дървената конструкция остава без защита. Така ние поставяме под съмнение работата на целия покрив. А за да поправим тази грешка трябва да започнем почти отначало.

Вентилиран покрив

Вентилиран покрив

Много важна задача има и двойната скара от контралетви и летви.

Двойната скара осигурява достатъчно място под керемидите за движението на въздуха отдолу под тях.

За да се  осигури движението на въздуха под керемидите, трябва той трябва да може да влиза при стрехата и да излиза безпрепятствено при билото и през вентилационните керемиди

Сух монтаж на билата

Сух монтаж на билата

Много важен етап от изграждането на вентилирания покрив е т.нар. сух монтаж на билата  и монтажа на билните летви, върху които се монтират и керамичните капаци. Сухият монтаж на капаците осигурява движението на въздуха от стряхата към билото.

Външни декоративни ефекти с визия на дърво и бетон

Външни декоративни ефекти с визия на дърво и бетон

Ако сте любители на по-суровия вид на фасадата, то визията на необработен бетон, сигурно ще ви хареса.
Върху тънкослойната мазилка се нанася слой, който да изравни основата и да придаде желания цвят на стената.
Материалът залепва върху основата и неравностите по стената се запълват.