Монтаж на керемидите, дишаща топлоизолационна система, декоративен ефект дърво

Щe ви покажем и финалните дейности от изграждането на вентилирания покрив, как се осигурява движението на въздуха под покривното покритие и защо е толкова важен т.н. сух монтаж на капаците на билото на покрива. Ще завършим и дишащата топлоизолационна система, която ви показахме в миналото предаване. Ще положим тънкослойната мазилка, а след това ще ви покажем и креативен начин за завършване на фасадата или части от нея.Керамични керемиди

Керамични керемиди

Строежът на един дом завършва с изграждането на покрива. Покривът защитава дома ни. Неговото правилно изграждане гарантира  необходимия комфорт на обитаване и дълготрайност.

В предишните предавания ви запознахме с отделните елементи на подпокрива, които осигуряват  водоплътността на покривната конструкция – подпокривното фолио, различните двойно залепващи самовулканизиращи се ленти и некерамични аксесоари като надулучни поли, улами, обшивки и разбира се керемидите.
Правилно избрано и монтирано подпокривно фолио, освен че защитава дървената конструкция от проникване на вода, позволява на водните пари, образувани от ежедневната дейност на хората в подпокривното пространство, да излизат навън под керемидите и от там през канала за вентилация на пространството под покривното покритие да излизат в атмосферата.

Вентилиран покрив

Вентилиран покрив

Вентилацията на пространството под керемидите е от съществено значение, за да може покривът да изпълнява своето предназначение. Наличието на ефективна вентилация спомага за това покривът да работи като система, а непрекъснатият вентилационен поток от стряхата към билото позволява обдухването на дървената конструкция и охлаждането на въздуха под керемидите.

Дишаща топлоизолационна система

Дишаща топлоизолационна система

Системният подход е важен и при изпълнение на всяка топлоизолационна система.

В миналото предаване ви показахме основните моменти от изпълнението на топлоизолационна система с топлоизолационни плоскости, позволяващи на стената да диша пълноценно.
Отвеждането на водните пари извън помещението е от съществено значение за осигуряване на комфортен климат на обитаване.

Различното при тази топлоизолационна система е закрепването на плочите към основата. Тук анкериращите дюбели се монтират в тухлената стена, обмазват се добре с лепилно-шпакловъчна смес и плочите се залепват върху тях, като силата на сцепление е достатъчна, за да ги държи здраво към основата, дори и при силно ветрово натоварване.

Усилването на критичните зони чрез допълнително армиране елиминира възможността от поява на пукнатини по фасадата.

Декоративен ефект дърво за външно приложение

Декоративен ефект дърво за външно приложение

Разбира се, голямо значение за крайния резултат играе желанието на инвеститора, дизайнерското решение за изгледа на фасадата и не на последно място ръката на майстора.
За разлика от естественото дърво или камък, декоративните ефекти с външни  мазилки  не се нуждаят от регулярна поддръжка,   за да запазят своята красота за дълго време.