Саморазливна подова замазка, дишаща топлоизолация, вентилиран покрив

Ще проследите етапите при машинно полагане на саморазливна подова замазка на калциево-сулфатна основа. Ще ви покажем предимствата на вентилирания покрив и дишащата топлоизолационна система за комфортен и здравословен климат.Вентилиран покрив

Вентилиран покрив

Комфортът на обитаване е комплексно понятие и включва в себе си условията на живот в дадена сграда, като се започне от основите и се завърши с покрива. Комфортът е това, което ни кара да се чувстваме уютно в собствения ни дом.
Чрез изграждането на вентилиран покрив с керамични керемиди, например, вие осигурявате не само защита на вашия дом от природните стихии, но спазвайки начина на работа, който ви показахме в няколкото предишни предавания, вие ще може да разчитате на дълготрайност и здравословен климат, благодарение на системния подход

Усвояване на подпокривното пространство

Усвояване на подпокривното пространство

Стрикното спазване на препоръчаната технолоия за изграждане на покрива е от особено значение при усвояването на подпокривното пространство.

Дишаща топлоизолация

Дишаща топлоизолация

За здравословния климат в помещението не по-малко значение имат и стените. А сградите, строени през миналия век, което все пак не е чак толкова отдавна, не отговарят на изискванията за енергоефективност и пестене на енергия.

Системния подход при полагането на толоизоция е от същесвено занчения за крайния ефект. Всеки елемент трябва да е идеално съвместим с останалите и така топлоизолацията работи и диша като един организъм.

Саморазливна подова замазка

Саморазливна подова замазка

При основен ремонт или при строителство на нова сграда, често се изправяме пред този въпрос.
Има различни варианти и затова е препоръчително решението да е взето информирано и достатъчно аргументирано.

Всички съвременни материали изискват много точно спазване на препоръките на производителите за приложение и начин на работа с отделните продукти. За крайния резултат от много голямо значение е състоянието и подготовката на основата преди полагането на какъвто и да е материал.

За замазката е важно основата да е добре почистена – обезпрашена и обезмаслена.
За целта трябва да се почисти с прахосмукачка цялата повърхност.

Преди полагането на следващ слой или крайно покритие (настилка), повърхността на калциум-сулфатната замазка трябва да се почисти с подходяща прахосмукачка и съответно да се грундира в зависимост от вида и изискванията на предвиденото покритие.