Справяне с ръждата в кухини, премахване на петна по стената

Днес продължаваме темата с ръждата. Да се предпази вече ръждясала кухина само с капсулиращ защитен слой, означава, че ръждата само се запечатва отгоре, но тя продължава да нанася щети отдолу под този слой. В нашата практика сме се сблъсквали и с други проблеми, свързани с петна от неясен произход по стенатата например.Ръжда

Ръжда

В предишно предаване започнахме темата с ръждата покриваща парапети,  огради и всякакви метални повърхности и начина за борба с нейното поразяващо действие.
Знаем колко е скъпа за българина колата. Затова всяко посегателство върху нея, било то и от ръжда, се възприема много лично.
Затова започнахме с калника, където още при появаването си, ръждата се забелязва и може да бъде отстранена и така калника да бъде защитен.

Ръжда в кухини

Ръжда в кухини

Но какво се случва когато ръждата се образува в кухини, до които нямаме ежедневен визуален контрол.
Процесът на образуване на ръжда започва като резултат от кондензацията на вода по вътрешните повърхности и насъбирането й по метала. Там тази влага се обогатява се обогатява със соли, оформя киселина, която действа агресивно спрямо метала и всякакви защитни покрития.

Премахване на ръждата

Премахване на ръждата

На практика е невъзможно да предотвратим навлизането на влага. Проучванията показват, че в кухините проникват големи количества вода
и се образуват високи нива на влага.
В кухините на врати, прагове и др. температурата през лятото може да достигне до 90 градуса по Целзии, а през ноща, когато температурите паднат, се увеличава влажността, което неизбежно води до образуване на конденз и влага.

Това най-често засяга класическите коли, защото при тях защита от корозия частично или изцяло липсва.
Следователно е важно да се премахнат ръждата и вредните вещества още в самото начало, преди да се вземат защитни мерки.

Премахване на петна по стената

Премахване на петна по стената

Най-често стрещаните упорити петна са от цигарен дим, кафе, от мазнини при готвене или мастило.
Стената третирана с този грунд не се запечатва, а остава дишаща след неговото нанасяне.