Зидане на монолитна стена с тухли Porotherm с дебелина 38см

Прецизната работа с голямоформатни керамични блокове с вертикални кухини Porotherm с дебелина 38см гарантира перфектна визия, прави стени, пестене на материал и средства.Високотехнологични материали за пестене на енергия

Високотехнологични материали за пестене на енергия

Независимо дали са жилищни или офисни, сградите трябва да отговарят на най-новите норми. Повишаването на изискванията и нормите за топлосъхранение на сградите съответно доведе и до промяна в материалите, използвани в строителството. Проектантите и строителите все повече залагат на високотехнологични материали, които да им осигурят отличен резултат, но и по-бърза и прецизна работа до завършване на сградата, с възможно по-малко разход на труд.

Използване на естествени материали

Използване на естествени материали

От хилядолетия предците ни са използвали за строителство само естествени материали – дърво, камък, глина. Основното предимство на строителството с естествени материали е, че домът диша - в прекия и преносен смисъл.
Често използването на изолационни материали при топлоизолационните системи запечатват стената и не позволяват преминаването на въздуха и влагата през нея. Така се лишаваме от уникалните качества на материала, от който са изработени градивните елементи на стената – керамиката, а именно акумулиращата ѝ способност и способността й да диша. Но какво още ни дава използването на градива за еднослойни или така наречените монолитни стени?

Производството на тухлите Porotherm

Производството на тухлите Porotherm

Голямоформатните керамични блокове се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки, най-често дървесни стърготини, които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура на керамиката. Това е фактор, който съществено допринася за подобряване на топлозиолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете Porotherm, както и на факта, че камерите са вертикално разположени, като позволяват да се запечата въздуха в тях с полагането на разтвора, топлоизолацията на блоковете рязко се подобрява.

Зидане с тухли Porotherm с дебелина 38см

Зидане с тухли Porotherm с дебелина 38см

Нека сега проследим работата на майстора при зидането на стена с голямоформатни блокове с вертикални кухини Porotherm с дебелина 38 см.
За подвеждане на първия ред и цялата зидария той използва уред, специално предназначен за подравняване на разтвора под първия ред тухли. Основен постулат на майстора е, че правилното полагане на първия ред гарантира праволинеен зид до края.