Кухня - изграждане на островна конструкция с гипсфазер

Как да направим удобен и функционален остров в кухнятаИзграждане на островна конструкция

Изграждане на островна конструкция

Отбелязва се точното разположение на конструкцията, разстоянието от другите елементи и от стените трябва да позволява свободно придвижване. Фиксирането на UW профилите към пода става чрез рамкови дюбели. Така металните профили здраво се захващат към основата и образуват стабилна рамка, към която ще се закрепват и вертикалните CW профили. Стабилността на конструкцията зависи от правилното проектиране и разположение на металните профили.

За укрепването на конструкцията съществена роля играят и гипсфазерните плоскости, които я фиксират и предотвратяват клатенето в хоризонтална посока. Цялата конструкция се стабилизира след закрепването дори само на една плоскост.

Поради различната структура и по-голяма твърдост гипсфазерните плоскости се монтират с рапидни винтове с конусовидна глава. Тя е с по-малък диаметър от тази на винтовете за гипскартон. Специалната и форма позволява при завиването главата да се скрие и след шпакловката повърхността става идеално гладка без неравности. За по-голяма стабилност и здравина горната част на конструкцията се изработва от два слоя гипсфазерни плоскости.

Отворът за керамичния плот се изрязва с еднакви размери и за двата слоя гипсфазер с прободен трион.

Полагане на самонивелираща се замазка

Полагане на самонивелираща се замазка

Самонивелиращите се замазки са едно бързо и много сигурно решение за заравняването на основи с не много голяма денивелация. Друго предимство на готовите самонивелиращи се замазки е тяхната устойчивост на механично въздействие.

Основата трябва да е суха – или по-точно казано влажността й да е в допустимите норми.

Грундирането е абсолютно задължително преди полагането на самонивелираща се замазка. Независимо каква е базовата повърхност трябва да се създадат условия за трайно задържане на повърхностното покритие върху нея. Именно затова се използват грундове, които проникват дълбоко в основата и подобряват нейното сцепление със следващия слой. Благодарение на своите свързващи и укрепващи свойства грундовете заздравяват основата.

Самонивелиращата се замазка се полага след окончателното изсъхване на грунда.

След първоначалното разбъркване на сместа, тя трябва да се остави в покой известно време за узряване и отново да се разбърка.

Разнасянето на разбърканата смес трябва да се извърши в рамките на 20 минути.

При забавяне сместа започва да се втвърдява и самонивелирането става невъзможно.

Използването на специални уреди и приспособления улеснява работата и осигурява идеално гладка повърхност. Втвърдяването на самонивелиращата се замазка зависи изключително много от атмосферните условия. За да се избегнат негативните последствия от бързо изсъхване, повърхността трябва да бъде предпазена от преки слънчеви лъчи и течение.

По настилката може да се стъпва след 3 часа, а по тежки натоварвания тя може да понесе след минимум 24 часа, в зависимост от дебелината на настилката.

Шпакловане на стените

Шпакловане на стените

Грундирането с дълбоко проникващ грунд е подготвителна операция, която осигурява уеднаквяване на основата и улеснява полагането на следващото покритие. Синтетичните смоли, които се съдържат в него укрепват връзките между отделните частици и така заздравяват основата. Нанесеният слой с баданарка или с мече, образува фино покритие, което намалява попиваемостта на основата.

След изсъхването на грунда, което е около 4 часа, може да се пристъпи към нанасянето на първия слой шпакловка.

С шпаклата или мистрията поставяме материал върху единия край на маламашката. Започваме от долу на горе с леко натискане да разнасяме материала. Инструментът е наклонен приблизително на 30 градуса към нас.

След като нанесем достатъчно материал започваме да шпакловаме. Почист

ваме маламашката с шпаклата, така че върху нея да не остава материал. След това с кръгови движения, само в едната посока, започваме изглаждането на стената. След като изсъхне първият изравняващ слой на шпакловката, всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.

С четка се отсранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между двата слоя и се нанася вторият завършващ слой.

За финишното шпакловане се иползва шпакловка с максималнатта дебелина на слоя е 2 мм.

И при разбъркването на тази смес важат същите правила, както и при предишната шпакловка – разбъркване на бавни обороти, изчакване около 5 мин. За узряването на разтвора и след това финално разбъркване с миксера за получаването на идеална хомогенна смес за лесна работа.

Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Шпакловката е наложителна когато стената ще се боядисва или дори, когато ще се лепят тапети. Така изчезват всички неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве – грунд, боя или тапети.

Фугиране на конструкцията

Фугиране на конструкцията

Фугите между отделните гипсфазерни плоскости се шпакловат като между двата слоя на шпакловъчната маса се слага стъклофазерна фугопокриваща лента.

Особено внимание трябва да се отдели на външните ъгли. Алуминиевите ъглови профили ще заздравят ъгъла и ще го предпазят от евентуални наранявания. Освен това те му придадат идеална форма.

Без метални профили ъгълът трудно може да бъде оформен.

Преди поставянето на профила, от двете страни на ъгъла на конструкцията се поставя шпакловъчна смес. Тя не се разнася, а ъгълът се притиска докато потъне в нея и през перфорации излезе шпакловъчна смес. Профилите са перфорирани за по-лесно преминаване на шпакловъчната маса.

След това при шпакловането с маламашка водещ е ръба на металния профил.

Така сместа се изравнява и от двете страни на стената.

Препоръчително е шпакловането да се извършва когато температурата е над 10 градуса. Това е важно, тъй като сухото строителство позволява работа и през зимата, но при шпакловането трябва да се следи за температурата. Иначе рискувате фугата да се напука след време.

След изсъхване на първата ръка е задължително шпакловането през цялата повърхност на конструкцията. Така се уеднаквява повърхностния слой и при нанасяне на следващото покритие.