Тухли пълни с вата за енергоефективна къща

Запълването на отворите на тухлите с вата Porotherm 38 W.i. Plan спестява множество операции, свързани с полагането на допълнителна топлоизолационна система отвън. Така се осигуряват подобрени топлоизолационни показатели на зида, без да се лишаваме от отличителната за керамиката акумулираща способност. Подобрената енергоефективност означава да се радваме на топлина и комфорт и в същото време да изразходване на по-малко енергия за това. По-сложно ли се проектира една енергоефективна къща и какво трябва да се предвиди преди да се започне изграждането й? При строителството на енергоефективни сгради изискванията към използваните материали са завишени и се обръща особено внимание на някои определени показатели.Стени с допълнителна топлоизолация

Стени с допълнителна топлоизолация

При изграждането на стандартна външна стена с дебелина 25 см неминуемо се нуждаем от допълнително полагане на топлоизолационна система, с която да се осигури покриване на нормите за топлоизолация. Това изисква повече време за довършване на сградата, повече операции, повече работна ръка, по-големи разходи.

При многослойните стени, всеки слой оказва влияние и затруднява или дори спира движението на водните пари, образувани от ежедневната човешка дейност. Това води до образуване на конденз и мухъл по стените.
Керамичната монолитна стена гарантира по естествен път здравословен  микроклимат в помещенията.

Стремежът е за съкращаване на времето и намаляване на количеството на влаганите в строителството материали, което да доведе до икономия на енергия и средства.

При стандартното изпълнение на стени с допълнителна топлоизолация от стиропор, например, след 15-ина годинi вероятно сградата трябва да се санира отново, тъй като той сублимира. Махането на старата изолация и поставяне на нова е свързано със значителни разходи.
При монолитната стена, която е изгадена само от един слой тухли, покриваща напълно изискванията на топлоизолация, този проблем не съществува! Всъщност след изграждането тези стени на жилището, нямат нужда от реална поддръжка.

Нови изисквания към тухлите

Нови изисквания към тухлите

Днес усилията на компаниите, произвеждащи градивни материали, са насочени към решаването на различните проблеми с един продукт. Високите изисквания за топлоизолация на външните стени налагат прибавяне допълнително топлоизолационна система към традиционния двадесет и пет сантиметров зид. В този случай за да постигнем еквивалентна топлоизолираща способност е необходимо изолационния слой да с дебелина от порядъка на 18 см или обща дебелина на стената около 43-44 см. Топлоизолация с дебелина от този порядък поставя специални изисквания като към изолиращия материал, така и към дюбелите с които се прикрепва към основния зид.

За да се намали тази дебелина на зида специалистите са подходили нетрадиционно като са поставили изолационния материал - каменна вата, вътре в самия керамичен блок. Така меката част от изолацията е защитена от стените на керамичния блок и мазилката от влиянието на механични и атмосферни натоварвания.

Ако кажем, че преди години изискванията към тухлата бяха просто да са здрави, то днес към тези изисквания добавяме прецизни размери, високи топло- и звукоизолационни свойства. Размерите на тухлите се окрупняват, повърхностите се изглаждат допълнително, за да се повиши бързината и ефективността на строителите. Повишават се топлоизолационите качества, за да се пести енергия и да се осигури максимален комфорт на обитаване.
И логичният въпрос, който следва е: „Как бихме могли да изчислим времето за което се възвръща инвестицията, направена за изграждането на една къща?“

Всъщност подобен анализ е много трудно да бъде направен, тъй като цените както на строителните материали, така и на енергията са много динамични. Едно е ясно обаче, че посоката на движение е само нагоре. Освен това стените са елемента от къщата, който не подлежи на лесна подмяна по време на експлоатация. В тази връзка всеки компромис е неразумен!
Намаляването на разходите за допълнителна подръжка на външните стени на сградата допринася много за бързото възвръщане на инвестицията.

Бързина на зидане на тухлите Porotherm W.i. Plan

Бързина на зидане на тухлите Porotherm W.i. Plan

Бързината при зидане е от същесвено значение за намаляване на общите разходи по изграждането на сградата. Но бързината не отстъпва на качеството, което за една зидария означава праволинейност и максимална нивелация. Точността при зидането на стените се определя най-вече от правилното подвеждане на първия ред. За целта се използва и специален уред, който улеснява нивелацията на разтвора по цялата плоча.
Прецизността, с която се нивелира първия ред е напълно обоснована, защото след това започва само последователното редене на блоковете, които взаимно водят праволинейно реда.

Пълнената тухла Porotherm W.i. Plan се зида със специално лепило. Така те прилепват много плътно една за друга по редове, тъй като повърхността им е допълнително обработена и шлайфана. А позната ни сглобка нут и федер осигурява плътност по вертикалните фуги.

Предимства на пълнените тухли Porotherm W.i. Plan

Предимства на пълнените тухли Porotherm W.i. Plan

Основното предимство на еднослойната стена, при други еднакви параметри, е нейната твърда повърхност. Декоративната мазилка се нанася директно върху тухлата и така вероятността от наранявания е много по-малка в сравнение с меката топлоизолация, положена като повърхностен слой върху зидарията, независимо дали е стиропор или минерална вата.
Здравата и сигурна основа дава свободата за поставяне на различни по вид завършващи покрития или облицовки.

Това прави тухлите подходящи за сгради с почти нулево потребление на енергия или дори пасивни сгради. Важното тук е, че ватата остава зад черепа на тухлата и така се осигурява твърда фасада, без да увеличава допълнително дебелината на стената. Заедно с липсата на разходи за поддръжка и саниране, сградата запазва инвестиционната си стойност във времето.

И когато говорим за пестене на енергия и ресурси, не трябва да се ограничаваме само до топлоизолационната способност на материалите. Благодарение на допълнителната способност на керамиката да акумулира топлината в себе си,  температурните колебания се изравняват по естествен път, без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия за това. Липсата пък на изкуствени материали позволява на стените да дишат. В допълнение, повишените звукоизолационни показатели гарантират спокойствие, независимо къде се намира сградата. Комбинацията от всичко това придава усещането за истински комфорт на обитаване.