Какво е вентилиран покрив

Покривът, със всички свои елементи, има за задача да пази нашия дом от капризите на времето. Всеки етап от изграждането на покривната система и неговото правилно изпълнение е крачка към осигуряване необходимия комфорт на обитаване.Задачата на пародифузионната мембрана е да защитава покривната конструкция и да осигури водоплътност при компрометиране на керемидите.

Върху фолиото по продължение на ребрата на дървената конструкция, се монтират контралетвите, върху които е залепена вулканизираща се лента, която уплътнява отворите от винтовете, които преминават през мемебраната.

Хоризонталните, т.нар. носещи летви, се фиксират на точно определено разстояние, което се определя от размера на керемидите. Предимство на показаните керемиди е, че те могат да се полагат с т.нар. приплъзване и по този начин независимо от дължината на ската, при правилно изчисление, последния ред керемиди не се реже.

Дървената конструкция от контралетви и  носещи летви осигуряват разстояние от поне 8 см между обшивката и керемидите. Това е оптималното разстояние, през което въздухът може да се движи от улука към билото при т.н. вентилиран покрив.

Циркулирането на въздуха под керемидите отдолу нагоре гарантира извеждане на конденза, натрупан от долната страна на керемидите през нощта, както и излишната влага, проникнала от помещенията към вентилирания покрив.

Керемидите се редят много бързо и лесно ако подготовката и монтажа на дървените носещи летви е извършен прецизно.
А предимствата на вентилирания покрив са безспорни, особено при обитаемо подпокривно пространство.

Вентилираният покрив е един от най-важните елементи на къщата. Той трябва да бъде направен качествено, защото той ни защитава от капризите на времето.