Покрив Тондах с керемиди с приплъзване

Значителна част от продаваните в момента керемиди са за реновиране на вече съществуващи стари покриви. . Керемидите, които показахме в предаването имат така нареченото приплъзване. Това позволява при стара дървена конструкция на покрива с леко освежаване и подравняване да се ползват старите летви и направо да се нареждат новите керемиди. Важно е и теглото на керемидите – колкото по-леки са те, толкова по-малко ще натоварват старата дървена конструкция на покрива.В предаването показахме цялостната система за изграждане на вентилиран покрив. Всеки елемент от тази система има своята роля. Но какво ще стане ако спестим от мембраната и сложим например мушама или някакъв друг подобен материал. Какво  рискуваме с това спестяване?

Съвременните мембрани имат редица подобрени характеристики, които ги правят най-добрия избор за поставяне под керемидите на скатна конструкция на покрива.
В общия случай най-разпрстранените решения от миналото са обединените под общия знаменател, наречен „черна хартия“ . Това са различни мушами, най вече полиестерни, с някакво битумно покритие. В съвременното разбиране за комплексната функционалност на покрива, това се смята за грешка.
Най-важният негативен резултат от такъв тип решение е това, че тази „черна хартия“ е дифузионно затворен материал, т.е. не осигурява паропропускливост на подпокривното пространство. Водните пари започват да кондензират по дървената конструкция на покрива, което съответно води до влошен микроклимат и множество конструктивни проблеми през годините експлоатация на покрива.

Вторият изключително важен момент е термостабилността на покрива, съответно забавеното стареене на съвременните мембрани. Пародифузионните мембрани, издържат до 100˚С в горния температурен диапазон. Това е много важно, тъй като в топли дни под керемидите се генерира между 60-80˚С и в този случай първото, което изгаря, са така известните битумни мушами.


Дървената конструкция на покрива е не по-малко важна от който и да е елемент на покриваАко върху обшивката сложим контра летви и носещи летви с по-малки размери , какво ще се случи с движението на въздуха под керемидите?

В много от случаите „майсторите“ съветват инвеститорите да „спестят“ най-вече от височината на контралетвите. Старите майстори на покриви смятат, че поставянето на контралетви се прави само, за да може вода, попаднала под керемидите, да се стече в улука. Това е по-малко от половината от истината.
Осигуряването на постоянен и ефективен въздушен поток е от основополагащо значение за живота на покривната система. За да има условия за създаване на устойчив въздушен поток е необходимо спазването на минимални сечения на контралетвите и летвите, за образуването на въздушния канал. Височина на канала от 8см./по-добре 10см/ е минимално необходима, за да се създаде движение на въздух, който има множество функции:
Изсушава конденза под керемидите;
Обдухва летвите и удължава живота им;
Охлажда пародифузната мембрана;
Допълнителна топлоизолационна преграда.

В предаването видяхме подробно монтажа на билната летва, на алуминиевата вентилационна лента и на капаците, за които фирмата предлага специални скоби за фиксиране. Така нареченият сух  монтаж на билото на покрива задължителен ли е и какво се случва през зимата и през лятото,  ако капаците са  замазани с вароциментов разтвор.?

За да е ефективна една вентилация на покрива трябва да има както вход, така и изход на въздух. И в тази връзка, за да осигурим тази възможност, задължително условие при изпълнението на покрива е сухият монтаж на билата. Капаците не се измазват с варо-циментови разтвори, а се монтират върху билна летва с вентилационна лента и скоби. От там въздутът, влязъл през стрехата и изпълнил своите функции споменати по-горе, напуска подкеремиденото пространство.
Варо-циментовите разтвори са силно хигроскопични и в следствие на задържането на вода, през зимните месеци замръзват и започват да се пукат. Това означава постоянна подръжка. Те също като цяло са агресивни към керамиката. Не на последно място сухият монтаж на билата дава една несравнимо по-добра визия на покрива.
Има и въпрос за жентилиращата керемида


Системата за вентилиран покрив включва не само различните видове керемиди. Какво е значението на  на аксесоарите? Те само лукс ли са или имат своя съществен принос към дълговечността на покрива?

Аксесоарите играят съществена роля при изпълнението на покриванта система. В никакъв случай не може да се каже, че те са просто лукс. В зависимост от това в каква област работят, дали са част от вентилацията, снегозадържането или сигурността на покрива, те допринасят за завършването на системата така, че да се получи един дълготраен и красив покрив. Освен това те са важна част от 33 годишното гаранционна система на Тондах.