Енергоефективна къща с керемиди по фасадата

Ще ви покажем уникално за нашата страна изпълнение на покрив и фасада на енергоефективна къща. По-сложно ли се проектира една енергоефективна къща и какво трябва да се предвиди преди да се започне изграждането й? При изграждането на една такава сграда, е необходимо стените и покривът да отговарят на определени показатели – топлопреминаване и акумулираща способност за стените и определен наклон на покрива за поставяне на фотоволтаици или солари.Тухли с вата

Тухли с вата

Изискванията за топлоизолация на външни стени стават все по-високи и все по-строги. Това изисква дебелината на традиционния зид от 25 см значително да се увеличи.  За дa се намали тази дебелина, специалистите са подходили нетрадиционно като са поставили изолационния материал - каменна вата, вътре в самия керамичен блок. Така меката част от изолацията е защитена от стените на керамичния блок и мазилката от влиянието на механични и атмосферни натоварвания.
Запълването на отворите на тухлите с вата спестява множество операции, свързани с полагането на допълнителна топлоизолационна система отвън. Така се осигуряват подобрени топлоизолационни показатели на зида, без да се лишаваме от отличителната за керамиката акумулираща способност.
Повърхностите на пълнените тухли с вата са допълнително заводски обработени за постигане на идеална гладкост. Те се зидат със специално лепило. Така шлайфаните  повърхности прилепват много плътно по хоризонталните редове. А позната ни сглобка нут и федер осигурява плътност по вертикалните фуги. Зидът е плътен, без наличие и на минимални термомостове, еднороден по цялата си повърхност.

Изграждане на покрива

Изграждане на покрива

Нека сега проследим и детайлите при изграждането на покрива.
Върху дъсчената обшивка е монтирано вече подпокривноо фолио.  Ролята на фолиото е от една страна да не допуска проникване на вода към дъсчената обшивка, но и да превежда безпроблемно водните пари от обитаемото подпокривно пространство навън.

Монтирана е и дървената скара, състояща се от котра летви и носещи керемидите летви.

Двойната скара се намира на около 8 см от дъсчената обшивка и така гарантира достатъчно разстояние за движението на въздуха и вентилирането на керемидите от долната им страна. За по-голяма издръжливост на дървената конструкция, летвите могат да бъдат предварително обработени срещу вредители.
До тук можем да кажем, че всичко е направено по познатия ни начин.

Енгоби керемиди

Енгоби керемиди

Енгобите се нанасят върху керемидите преди да влязат в пещта. Така те се пекат заедно с керамични керемиди при температура над 1000˚ и по този начин прониква надълбоко и се свързва здраво с основата.

Енгобите не нарушават паропропускливостта на керемидите. Самите керемиди запазват своята водонепропускливост и така се повишава тяхната мразоустойчивост през зимата.

Покрив по фасадата

Покрив по фасадата

Обикновено фасадата на сградата се обработва с подходяща мазилка и тя защитава тухлите от атмосфернита влияния.
Но днес ние ще ви покажем покрив на фасадата. Ще монтираме керемидите по продължението на фасадата. Така керемидите не лягат на скара, а се монтират успоредно.
За надеждното фиксиране на керемидите е монтирана скара от метални профили. Те са изчислени така, че при монтажа на керемидите върху тази метална конструкция, редовете и фугите да съвпадат с тези от покрива.

Така изтичането на покрива по фасадата ще бъде напълно естесвено и ефектно като завършена визия.

Монтирането на керемиди по фасадата изисква някои допълнителни конструктивни решения, всички те, заложени още при зидането на тухлите с вата и изливането на носещата конструкция.
Металните плянки при прозорците ще служат за фиксирането на електрическите щори за прозорцит. Фиксирана е и метална декоративна рамка около дограмата, която ще скрие ръба на керемидите.

Енергоефективна къща

Енергоефективна къща

И любувайки се на тази уникална за нашата страна сграда можем да говорим за устойчиво строителство и пестене на ценни ресурси, без да се налагат компромиси в качеството и комфорта на обитаване.
Започвайки с градивните материали – керамичните тухли с иновативното решение за вкарването на изолационния материал вътре в кухините е
Запълването на отворите на тухлите с вата спестява множество операции, свързани с полагането на допълнителна топлоизолационна система отвън. Така се осигуряват подобрени топлоизолационни показатели на зида, без да се лишаваме от отличителната за керамиката акумулираща способност. Това прави тухлите подходящи за сгради с почти нулево потребление на енергия или дори пасивни сгради.
А модерният покрив, заедно с фасадата покрита с керемиди по специално разработена технология, не само предпазват къщата и обитателите ѝ от стихиите на времето, но и осигурява изключителен комфорт на обитаване.

И когато говорим за пестене на енергия и ресурси, не трябва да се ограничаваме само до топлоизолационната способност на материалите. Благодарение на допълнителната способност на керамиката да акумулира топлината в себе си,  температурните колебания се изравняват по естествен път, без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия за това. Липсата пък на изкуствени материали позволява на стените да дишат. В допълнение, повишените звукоизолационни показатели гарантират спокойствие, независимо къде се намира сградата. Комбинацията от всичко това придава усещането за истински комфорт на обитаване.