Последен етаж и таванско помещение

Как правилно да усвоим таванското помещение. Какви варианти имаме, за да подобрим изолацията на последния етаж.Изолация на последен етаж

Изолация на последен етаж

Коя е причината за недобрата термоизолация на тавана на последния етаж?
При строежа на кооперациите, плочата на последния етаж е по-тънка от тази между отделните етажи надолу. Конструктурите са преценили,  че тя няма да понася натоварване като другите междуетажни плочи.
Освен това липсва замазка отгоре на таванската плоча, което е стандарт при изпълнението на отделните етажи.
А бетонът както знаем не е добър изолатор. Затова и топлината през зимата, която се издига нагоре към тавана, изтича през тънката бетонова плоча.

Окачен таван с вата

Окачен таван с вата

Правим конструкция на едно ниво с УД и ЦД профили.
С помощта на лазерен нивелир може да се провери провисването на плочата и да се определи минимално възможното спускане на нивото на окачения таван.
Оразмерява се и се отбелязва на стената разположението на УД профилите, които ще се фиксират към стените.
Пред прозореца се очертава и разположението на перделъка за скритото осветление.

Топло и звукоизолация

Топло и звукоизолация

Това, което търсим като ефект от полагането на изолация може да се раздели в няколко направления. Едното е топлоизолация. Апартаментът е на последния етаж и е необходима добра топлоизолация на тавана, тъй като отгоре са разположени необитаеми тавански помещения, които служат само за склад. Лятото и зимата, при екстремни външни темеператури се нарушава комфорта на обитаване, тъй като и самият покрив е със стара конструкция и липсва топлоизолация.

Минерална вата

Минерална вата

Стъклената вата принадлежи към групата на топлоизолационните материали с минерален произход, т.е. и стъклената вата е минерална вата. Тя се произвежда от пясък и стъклен рециклат. Суровината се разтопява и след охлаждане се получават дълги тънки влакна. След допълнителна обработка от тези влакна се формира и крайният продукт – изолационни рула или плочи, които са лесни за транспорт.