Тухли 38см без допълнителна топлоизолация

Днес ще проследим изграждането на външни стени с голямоформатни керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 38 N+F Comfort. Зидарията трябва да е равна и да улеснява последващите работи по измазването на стените. Широчината на зида се определя от размера на тухлата. В нашия случай голямоформатните блокове, с които ще изградим стените, са с широчина 38 см и са предназначени за еднослойни външни стени.Тухли за еднофамилна къща

Тухли за еднофамилна къща

Ако животът в новите и вече пренаселени райони на големите градове ви се струва подтискащ, или пък намирате цените на апартаментите в многоетажните сгради за много високи и цените личната си свобода, то тогава вие сте обсебени от идеята за собствена къща и тя ви привлича много силно.

Изграждането на нов дом, отговарящ на съвременните изисквания за топлопреминаване и пестене на ценни ресурси е предизвикателство, което включва в себе си важни решения за това как и с какви материали да бъде изграден нашият дом, така че той да се превърне в една истинска инвестиция, която да осигурява комфортен  живот и възвръщаемост на вложените средства.

Най-важното решение при изграждането на къща е избора на градивни материали. Тухлите, които остават зад мазилки и боя и не се виждат са и точно онова, което не може да бъде сменено лесно. Зидарията е тази, която ни предпазва от стихиите на времето и ни пази от студа и жегата.
Днес не се разчита на тухлените зидове да поемат основни носещи функции. Но външните и вътрешните стени имат своите задачи и затова използването на една и съща тухла за различни предназначения не може да отговори ефективно на изискванията за различните стени.

Подвеждане на първия ред на зидарията

Подвеждане на първия ред на зидарията

От съществено значение за добрата зидария е доброто подвеждане на първия ред. Правилната работа изисква неговото перфектно нивелиране.
Установява се най-високата точка, където разтворът трябва да бъде с дебелина поне 1 см и с помощта на специален нивелир се определя нивото на разтвора по целия периметър на плочата, където ще се издигат външните стени.

Зидане на тухлите

Зидане на тухлите

Тухлите се редят плътно една до друга, като се плъзгат по типичната за тези блокове сглобка нут и федер. Тук вече правилно положения разтвор под първия ред спомага, зидът да върви бързо и праволинейно.

Разтвор за зидане на тухлите

Разтвор за зидане на тухлите

Разтворът за зидане на голямоформатните тухли с дебелина 38 см Porotherm N+F Comfort се произвежда със специални добавни, за да осигури повишени топлотехнически характеристики. Сухата смес съдържа малки гранули перлит. Перлитът осигурява по-добра термоизолация и елиминира появата на термо мостове в областта на хоринзонталните фуги на зида.
Този разтвор не се разбърква със строителен миксер.