Енергоефективен дом с голямоформатни блокове

Изграждането на енергоефективен дом следва строги правила. Всеки етап от строителсвото има своите специфични изисквания, спазването на които осигуряват търсения краен резултат. Тогава говорим за инвестиция, която възвръща стойността си в течение на годините експлоатация на дома. Едно от основните предимства на керамичните тухли Porotherm 38 N+F Comfort - тяхната акумулираща способност позволява равномерност на температурата и микроклиматът се регулира по естествен начин.Цена на зидарията

Цена на зидарията

Цената на отделните материали за грубия строеж на една сграда  е важна, но не е еднозначно определяща. Първоначалната инвестиция е само началото. Много по-важно е да се погледне далновидно на инвестицията и и да се помисли за разходите по експлоатацията на имота по време на неговото обитаване. Това е водещото, когато се решава с какви тухли да се строи.
Ние живеем в такъв климат, че трябва да мислим както за отоплението през зимата, така и за охлаждането през лятото. Целта е осигуряване комфорт на обитаване през цялата година и същевременно този комфорт да струва възможно най-евтино.

Топлоизолационна способност на тухлите

Топлоизолационна способност на тухлите

Многобройните стенички във вътрешността на голямоформатната тухла многократно увеличават пътят на топлината отвътре навън през зимата и от вън навътре през лятото.
Ако измерим разстоянието, което тя изминава през различни стени, ще установим колко дълъг е пътят, който изминава топлината, криволичейки по многобройните стенички на голямоформатните блокове.

Какво печелим с голямоформатните тухли

Какво печелим с голямоформатните тухли

При зидането с голямоформатни керамични блокове, само с една технологична операция получаваме стена, отговаряща напълно на нормативни изисквания за топлопреминаване. Така се спестяват както време, така и пари за полагането на допълнителна топлоизолация по стените.

Изолиране на колоните при зидане с 38см тухли

Изолиране на колоните при зидане с 38см тухли

Изолационният материал, в случая  каменна вата с дебелина 12 см, се разкроява, за да покрие колоните и гредите.
За лепенето на ватата се използва циментово лепило, което се нанася с назъбена маламашка върху повърността на колоната. Ватата се притиска към основата.