Енергоефективен дом с голямоформатни блокове

Изграждането на енергоефективен дом следва строги правила. Всеки етап от строителсвото има своите специфични изисквания, спазването на които осигуряват търсения краен резултат. Тогава говорим за инвестиция, която възвръща стойността си в течение на годините експлоатация на дома. Едно от основните предимства на керамичните тухли Porotherm 38 N+F Comfort - тяхната акумулираща способност позволява равномерност на температурата и микроклиматът се регулира по естествен начин.