Измазване на вътрешни стени с варова мазилка

Полагането на вътрешните варови мазилки и крайните варови покрития преминава през няколко етапа. Ще използваме варова мазилка с микропореста структура, която бързо абсорбира и освобождава влагата и предпазва стените от развитието на микроорганизми. В следващото предаване ще довършим системата с полагането на различни крайни покрития – шпакловки, мазилки и бои. Спазването на инструкциите за полагане на варовата мазилка на производителя е от съществено значение за крайния резултат.Полагане варова мазилка за здравословен климат

Полагане варова мазилка за здравословен климат

Все по-често говорим за здравословен живот и здравословен климат.
Представяме ви различни начини, чрез които да осъществите тази мечта.

Представете си място с приятен климат през цялата година. Това е забележително. Няма резки промени в температурата през различните сезони или през деня и нощта, няма ветрове и циклони, наводнения и бури.


Всичко това, пренесено в нашия дом определя и здравословния климат на обитаване.
Поддържането на оптимална температура и влажност вътре в дома е задачата, която трябва да решат производителите на строителни материали, защото именно правилният подбор на строителните материали допринася за осигуряването на здравословен климат на обитаване.

Подготовка на основите преди измазване с варовата мазилка

Подготовка на основите преди измазване с варовата мазилка

Започваме с подготовката на основите. От вътрешната страна на стените има два вида повърхности, които се нуждаят от различни продукти.
Ролята на свързващ мост между по-гладките бетонови повърхности и мазилката играе течният грунд, който се нанася равномерно с валяк. След нанасянето му, сцеплението между варовата мазилка и бетона се осъществява чрез химическа реакция, което намалява евентуалното образуване на мехурчета, а кварцовите песъчинки в състава на грунда увеличават контактната повърхност между основата и мазилката.
За да се осъществи максимален контакт, мазилката трябва да се нанесе след като грундът изсъхне (минимум след 24 часа) и максимум до 2 дни след полагането му.

Монтаж на майки за мазилката

Монтаж на майки за мазилката

Много съществен момент при измазването на вътрешни стени е монтажът на водещи лайсни – тъй наречените майки.
Прецизният им монтаж улеснява работата при изравняването на слоя варова мазилка.

Монтаж на профили около прозореца

Монтаж на профили около прозореца

Често при измазване на стени с дограма е трудно да се нивелират всички майки в една равнина, тъй като имаме прекъсване на стената при прозорците.
За правилното изпълнение в тази област са необходими и специални профили към дограмата, които улесняват обръщането на страниците на отворите.

Следва монтажът и на другите специални ъглови профили. Те се монтират с разтвор към ръбовете на отворите.
Оразмеряват се под прав ъгъл един спрямо друг и се нивелират.
Отново първо се монтират двата вертикални профила, а след това и двата хоризонтални.

Пердашене на варовата мазилка

Пердашене на варовата мазилка

Следващият етап от нанасянето на бялата варова мазилка е т.н. пердашене. То трябва да се осъществи преди пълното изсъхване на основата (мокро в мокро).