Котелно помещение - изграждане на комин, котел и циркулационна помпа

Локално отопление, чрез камина или котел е често предпочитан вариант. И докато камината може да се ограничи в едно или малко помещения, мощта на един котел може да захрани цялата къща/сграда. Но какъв котел да изберем? На първо място трябва да решим, какъв носител на енергия ще ползваме. Изборът на гориво е голям: газ, течно гориво, пелети или дървесина. Този избор определя и избора на котел. Независимо кой вариант ще се избере, този вид отопление неминуемо налага и изграждането на комин.Отопление на дома

Отопление на дома

Климатът по нашите географски ширини ни кара да сериозно да се замисляме  за оптималното отопление, когато проектираме и изграждаме нашия дом. Отоплението чрез електрически уреди или парна инсталация често са съпроводени с непредвидими сметки. Затова все по-често за осигуряване на топлината през зимата, се замисляме за алтернативни варианти.

Изграждане на комин

Изграждане на комин

Изграждането на комин има своите особености като на първо място това е пожарната безопасност.

Днес за котела, който ще монтираме в приземния етаж на къщата, ще изградим точно такъв комин.
Ще използваме цялостна коминна система, която се състои от модулни блокове и елементи, които плътно се свързват едни с други, за да осигурят нужната безопасност.

Пелетен котел

Пелетен котел

Ние ще монтираме пелетен  котел с автоматизирано запалване и пелетоподаване. Горелката е самопочистваща се за изгаряне на всички видове пелети.
Изградили сме инсталациите. Водопроводните тръби достигат до колекторния възел, изграден съобразно изискванията на конкретния обект.

Тръбите за парното отопление се присъединяват към колектора, който обикновено се намира в коридор или друго подходящо помещение.
Колекторите са важна част от една отоплителна система. Правилния монтаж е от съществено значение за добрата работа на системата.

Преди да запалим котела, трябва да монтираме радиатори, тръби и помпа, която да подпомага циркулирането на загрятата вода в помещенията и чрез която лесно да се направи хидравличен баланс на отоплителната система.

Циркулационна помпа

Циркулационна помпа

Преди да запалим котела, трябва да монтираме радиатори, тръби и помпа, която да подпомага циркулирането на загрятата вода в помещенията и чрез която лесно да се направи хидравличен баланс на отоплителната система.
Какво представлява хидравличното балансиране на отоплителната система и какви са ползите от него.

Колкото и сложно да звучи хидравличният баланс на системата може да бъде направен лесно и бързо и точно.
Приставка към помпата, която ще монтираме, разчита данните от самата  помпа и чрез светлинен сензор ги изпраща към смарт устройство – телефон или таблет, с инсталирано специално разработено мобилно приложение.