Подова замазка с готова смес

Направата на подовата замазка със заводски готова смес ускорява процеса на работа и гарантира еднородност на замазката. За разбъркването на замазката ще използваме машина. Тръбите за канализацията ще останат в замазката.Направата на подовата замазка със заводски готова смес ускорява процеса на работа и гарантира еднородност на замазката. За разбъркването на замазката ще използваме машина.
Тръбите за канализацията ще останат в замазката.


Правенето на подова замазка преминава през няколко етапа:
1. Определяне на нивото на замазката в помещението
2. Грундиране на основата преди полагане на свързана замазка
3. Определяне на дебелината на замазката чрез ступове или т.н майки.
4. Нанасяне и изравняване на замазката

Нивото на замазката в помещението най-лесно се определя с лазерен нивелир.
Първо се определя най-високата точка на пода. В нашия случай това е канализационната тръба. Над нея замазката трябва да бъде с достатъчна дебелина, така че да няма пукнатини.  Нашата цел е нивото в банята да не се вдига много и затова определяме дебелина на замазката около 8 см в най-високата точка на пода. Необходимото ниво отбелязваме върху стената.


Всеки грунд е предназначен за предварителна обработка на основа с цел по-добро сцепление и уеднаквяване на попиваемостта на основата, което предпазва следващия слой от образуване на пукнатини по повърхността на подовата замазката, вследствие неравномерно изсъхване на слоя.
След като грундът изсъхне може да се полага и замазката.

Ние ще се възползваме от машина за разбъркването на готова сухата смес подова замазка. Заводски приготвената смес за подова замазка се изсипва в контейнера на машината. Тя се захранва с вода от водопровода, като количеството й се регулира чрез кран за получаване на необходимата консистенция на разтвора.

Целта е консистенцията да е такава, че при оформянето на топка от готовата смес, тя да не се разпада. Ако се разпада, това означава, че водата е малко, а ако изтича през пръстите, то тогава водата е много. След като веднъж се определи правилната консистенция в машината се изсипва само сухата заводска смес.

Сега трябва да се оформят ступове от змазка или т.нар. майки, по които да се водят мастарите.

Тези ступове се изготвят на няколко места по продължение на стената. За улеснение използваме специален инструмент, който е нагласен на необходимото ниво и с него се трамбоват купчините от замазката. Мярката на инструмента и отбелязаното ниво на стената трябва да съвпаднат при всеки един от оформените ступове.
Материалът за замазката се разнася с лопата. С помощта на мастар се подравнява със вече направените майки.

Повърхността на подовата замазка се заравнява с пердашка.