Шкаф за мивка

Шкафът за мивката е конзолен, а тя се монтира върху него. Разполагаме го в центъра на декорния акцент, който направихме с по-светлите плочки. Възможността да се използват различните нюанси на плочките разнообразява банята. Същевременно отделя визуално различните зони, като улесняват тяхното възприемане.Преди да се фиксира шкафа към стената се монтират спирателните кранове, които задължително се предвиждат преди всеки консуматор на вода.

Монтажната височина за шкафа трябва да се изчисли така, че горният ръб на мивката да е на 85 см от пода.

След фиксиране на предвидените метални планки и окачването на шкафа, той се нивелира прецизно хоризонтално. Ако е необходимо се приближава и към стената, чрез вградените в монтажния механизъм винтове.


Фугата между мивката и стената се уплътняваме с бял силикон.

И тъй като имаме чекмедже в шкафа за мивката, монтираме сифон, който е разработен за пестене на място под мивката. Предивидени са достатъчно удължения и части, че сифонът да се сглоби така, че да пасне за вашата ситуация – малко по-високо или по-ниско, но след монтирането той не пречи на чекмеджето под мивката да се затваря до края.