Подова замазка в банята

Машинното полагане на подовата замазка в банята ще ни осигури постоянна консистенция на замазката за цялата баня. При разбъркването на готовата смес в машината се определя точното количеството вода. За да имаме правилен наклон в душ зоната на банята и за да покрием всички тръби, ще направим дебелината на замазката 10см.За да се отдели подовата замазката от стените на банята, монтираме с такер окрайчващи ленти. Така се прекъсва разпространението на ударния шум от пода към конструктивните елементи на сградата. Това е важно, когато се стремим към осигуряване на комфорт на обитаване в жилищните сгради.

За да можем да осигурим необходимия наклон към линейния сифон в душ зоната, изчисляваме дебелина на замазката 10 см.
С лазерен нивелир определяме нивото и можем да започваме с полагането на замазката в банята.

Колкото и малка да е банята като помещение, 10 см дебелина на замазката изисква голямо количество материал. Затова отново използваме машина за разбъркване на готовата сухата смес.
Това, което ни гарантира използването на машина при приготвянето на готовата смес, е постоянна консистенция на сместа.

Затова е достатъчно в началото да се провери и нагласи количеството на подаваната автоматично от водопровода вода.

Направената топка не трябва да се разпада и от нея не трябва да тече вода. Ако тя си остава цяла – то това е правилната консистенция.

След това се оформят ступувете и майките, по които ще се води мастара. Наклон на замазката в банята няма да правим, затова нивелираме всички майки под едно ниво.

С лопата се разпределя готовата смес по пода на банята и се изтегля с мастар. Замазката се заравнява и се заглажда с пердашката.

Разбъркването на сухата смес в машина е много по-лесно, отколкото със строителен миксер, тъй като водата, която е препоръчана от производителя е едва 8% и това прави разбъркването на ръка много трудно.

В областта на душзоната оставяме пространство, тъй като там трябва първо да се монтира линейния сифон и след това да се направи бързосвързваща замазката, която трябва да бъде с наклон към сифона на банята.