Еднослойни външни стени с тухли Поротерм 38 N+F Комфорт

Ще проследим изграждането на еднослойни външни стени с голямоформатни керамични блокове с вертикални кухини Поротерм 38 N+F Комфорт. Зидарията трябва да е равна и да улеснява последващите работи по измазването на стените. Широчината на зида се определя от размера на тухлата. В нашия случай голямоформатните блокове Porotherm, с които ще изградим стените, са с широчина 38 см и са предназначени за еднослойни външни стени без необходимост от допълнителна топлоизолация.Прецизността, с която се нивелира първият ред е напълно обоснована, защото след това започва последователното редене на блоковете Поротерм, които взаимно се водят един друг и осигуряват праволинейнстта на еднослойната стената.
Двата елемента на инструмента за нивелиране на разтвора при основата се поставят на определено разстояние и с помощта на мастар се определя нивото в продължението на зида.

За подвеждането на първия ред се използва пясъчноциментов разтвор, който се разбърква в количеството на направна вода.
Готовият разтвор се полага между двете части на нивелирания вече инструмент. Изравняването на разтвора между двете части се прави с мастар, който се движи по шините на нивелиращия инструмент. Излишното количество се отстранява и разтворът се отсича и подравнява с мистрия.

Широчината на нанесената ивица от разтвора е 25 см, колкото е ширината на колоната и стъпването на зидарията върху стоманобетоновата плоча. Разликата до 38 см надстърча пред колоната и плочата. Точно там, по-късно изолацията, която ще поставим, ще елеминира термомостовете при бетоновите елементи..

Инструментът се отстранява и празните места се запълват с разтвор и се заглаждат внимателно с мистрия.
Първата тухла се поставя в единия край на зида, върху нивелирания вече разтвор. Проверява се  нейната позиция по хоризонталната и вертикална равнина.

За улеснение тухлите се пренасят със специална щипка за тухли, която е предназначена за захващане на блокове за зидария с дебелина от 30 до 50 см. С нея се улесняват майсторите в тяхната работа с тухлите. Силата на собственото тегло на блока осигурява сигурно захващане и той може да бъде преместен по-лесно.
При необходимост тухлите се режат, за да се осигури стабилността на зида чрез зидарска превръзка или разминаване на вертикалните фуги с половин тухла.

По-гъстият и по плътен пясъчно циментов разтвор, различен от зидарския, не поддава под тежестта на тухлите и запазва тяхната нивелация.

При бавното разбъркване на ръка или в гравитачен смесител, не се разрушават гранулите перлит, те остават цели и запазват изключително ниския си коефициент на топлоповодност.
Така стената запазва своите термоизолационни качества по цялата повърхност.

Тухлите се позиционират прецизно в реда като трябва да прилепнат плътно към предния блок. Лесното и бързо пренасяне на блоковете съкращава значително времето за работа.

Консистенцията на разтвора трябва да бъде такава, че да не пропада във вертикалните кухини, а дебелината му трябва да осигурява лесното подравняване на керамичните блокове. Така зидът се стабилизира.

В сглобката нут и федер на голямоформатните тухли с вертикални кухини Поротерм не се полага зидарски разтвор, което спестява значително количество от разхода на разтвор и време, като същевременно осигурява праволинейност на зида.

При производството на керамичните голямоформатни блокове Поротерм се влагат и дървесни трици, които изгарят при високата температура по време на изпичане в пещта.
Така в черепа на тухлата се образуват малки пори с въздух. Заключеният в тези пори въздух подобрява топлоизолационните качества на блока. Така целият череп на тухлата порозира и освен, че повишава топлоизолационната способност на тухлата, теглото им намалява и улеснява работата с тях.

Бързината при зидане е от съществено значение за намаляване на общите разходи по изграждането на сградата. Но бързината не отстъпва на качеството, което за една зидария означава праволинейност и максимално равна повърхност.

За да се осигури връзка между зида и стоманобетонната конструкция на сградата, се монтират т.н. еластични връзки. Така натоварванията върху зида, от вятър и от земетърс, се предават към носещата стоманобетонна конструкция.
Те остават в разтвора между тухлите, който около тях трябва да бъде цименто-пясъчен, т.е.без съдържание на вар, за да не корозират металните връзки.

Керамичната монолитна стена с Поротерм 38см гарантира по естествен път здравословен  микроклимат в помещенията.

Многобройните стенички във вътрешността на тухлата Поротерм, както и специфичната ѝ решетка многократно увеличават пътят на топлината отвътре навън през зимата и от вън навътре през лятото.
Ако измерим разстоянието, което тя изминава през различни стени, ще установим колко дълъг е пътят, който изминава топлината, криволичейки по многобройните стенички на голямоформатните блокове.

Това, което е важно при керамиката като материал е, че тя акумулира топлината в себе си.

Акумулиращата способност на керамиката Поротерм позволява изравняване на температурните колебания по естествен път, без топлинни скокове. През деня тухлата се нагрява бавно като задържа топлината в себе си и не пропуска горещината в дома ви, а през нощта, когато температурите спаднат, отдава акумулираната през деня топлина навън и в помещенията без да е необходима допълнителна енергия за това което води до съществени икономии.

Липсата пък на изкуствени материали при еднослойните стени с Поротерм позволява на стените да дишат като по естествен път регулират влажността в помещенията. В допълнение, повишените звукоизолационни показатели гарантират спокойствие, независимо къде се намира сградата.
И логичният въпрос, който следва е: Как бихме могли да изчислим времето за което се възвръща инвестицията, направена за изграждането на една къща?