Външни стени с керамични тухли и топлоизолация от минерална вата

Зидането с блокове Porotherm 25 N+F Light ни осигурява бърза работа и праволинейност на зида. Керамичните блокове с ширина 25см изискват полагане на допълнителна топлоизолационна система. Ще ви покажем система на Henkel за топлоизолация с минерална вата ISOVER. Технологията за монтаж и завършване на топлоизолационната система с минерална вата трябва да се спазват стриктно, да добър краен резултат.Зидане с керамични тухли 25см

Зидане с керамични тухли 25см

При строежа на една сграда, независимо колко голяма е тя, след изграждането на стоманобетонната носеща конструкция следва иззиждането на стените – външни и вътрешни.
Традиция в нашата страна е, за изграждането на външни неносещи стени, да се използват керамични тухли. През годините до днес се наблюдава постоянно развитие, за да се отговори адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес към изброените свойства се  прибавят високи  топло- и звукоизолационни свойства, а окрупняването на размерите, улеснява работата на строителите.

Контактна топлоизолационна система с вата

Контактна топлоизолационна система с вата

При изпълнение на контактни топлоизолационни системи (т.нар. ETICS) от минерална вата обикновено пъвърхността на плочите се шприцова с лепилна смес преди залепването.
Разбъркваме сухата лепилна смес в точно количество вода.
Определеното от производителя количество вода осигурява постигането на такава консистенция на разтвора, която да позволи лесното залепване на материала за плочата.

Топлоизолационни качества на ватата

Топлоизолационни качества на ватата

Инвестирайки в подобряване на енергоефективността на сградата  неминуемо се сблъскваме с две понятия – коефициент на топлопроводност, обозначаван с гръцката буква ЛАМБДА и коефициент на топлопреминаване – U. Поради близкото звучене на тези термини много често се  създава объркване.
Коефициентът на топлопроводност или така наречената Ламбда определя какво количество топлина преминава през площ 1 кв. м. и дебелина 1 м от даден материал. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малко топлоенергия може да премине през дадения материал, респективно той притежава по-добра топлоизолираща способност.

Коефициентът на топлопреминаване или т.н. U стойност, също показва количество топлина,  което е преминало през 1 кв. м от ограждащият елемент, а не само през изолационния материал  – в нашият случай стената в комбинация с изолационната система. Т.е. високите U стойности са индикатор за лоши топлоизолационни качества.

Технологични изисквания при полагане на каменна вата

Технологични изисквания при полагане на каменна вата

Често сме свидетели на павредени топлоизолации поради неспазване на детайлите и технологията на монтаж, препоръчани от производителите, замяна на системни продукти, икономия на материал.

Спазвайте инструкциите на производителите и необходимите технологични времена, указани на опаковките на материалите.