Обособяване на зони чрез частична преградна стена

Изграждане на преградна стена за разделяне на помещението.Изграждане на частична преградна стена

Изграждане на частична преградна стена

Преградните стени, изградени с материалите на сухото строителство, се изроботват бързо. Могат да се фиксират дори и върху напълно завършен под. Закрепването им към ограждащите строителни елементи става посредством метална конструкция. Това позволява изграждането на всякакви по големина, вид и конструкция стени.

Металните профили, за изграждане на преградни стени, са проектирани така, че да улесняват прокарването на всякакви кабели за електрически инсталации. Гофрираните тръби преминават през специално направени прорези и не се нуждаят от друго фиксиране.

Гипскартонените плоскости се захващат с рапидни винтове към ЦеВе профилите на изградената метална конструкция. Затова и разположението на профилите е съобразено с ширината на плоскостите.

Рапидните винтове се завиват така, че главите им малко да потънат, така че да не пречат в последствие при шпакловането.

Гипскартонът се реже и обработва много лесно, но въпреки това има строга последователност при рязането на плоскостите.

Първо се прекъсва картонът, който опакова гипсовата плоскост от едната страна с макетно ножче. След това гипсът във вътрешността на плоскостта се реже много лесно. С лек натиск се пречупва плоскостта без да се разделят двете части. Преди това трябва да се среже и картонът от другата страна на плоскостта.

Ако не се пререже втория слой картон рискувате да разкъсате обвивката и след това хартията да пречи и да се набира при шпакловането.

Лесната обработка на гипскартона позволява изрязването на различни отвори и оразмеряване на плоскостите на място след техния монтаж върху конструкцията.

Неограничени са възможностите на сухото строителство. Понякога дори архитектите се вдъхновяват прекалено много от тези възможности и развихрят своето въображение.

След изграждането на частичната стена, която е захваната в тавана и пода може да се изгради и малката перпендикулярната част на стената, върху която ще залепим дървен плот, са ни необходими по-широки профили. Така се осигурява по-добра стабилност на конструкцията. Металната конструкция на перпендикулярната стеничка се захваща към вече изградената и затворена с гипскартон частичната преградна стена. След това следва и затварянето й с гипс картон.

Изравняване на стени в сухи помещения

Изравняване на стени в сухи помещения

Преди да се започне с шпакловането, основата трябва да се грундира. Дълбокопроникващият грунд заздравява основите, намалява и уеднаквява попиваемостта и повишава адхезията между отделните материали. Нанася се директно с четка или баданарка. Кръстосаните движения осигуряват по-пълното проникването на грунда в основата. След около 4 часа работата може да продължи.

След изсъхването на грунда се нанеся и гипсова шпакловка. Гипсовата шпакловка се използва в сухи помещения без постоянна влага.

Готовият разтвор може да се използва в рамките на 40 до 60 мин, в зависимост от атмосферните условия. Консистенцията на сместа зависи от условията на средата и технологията на работа и трябва да бъде еднаква за целия работен обект.

За почти всички шпакловки препоръчителната температура за работа е между 5 и 30 градуса. При температури извън тези граници, с материалът се работи трудно и производителят не дава гаранции за качествата на продукта.

След като изсъхне първият изравняващ слой на шпакловката, всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.

С четка се отсранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между двата слоя и се нанася вторият завършващ слой.

За финишното шпакловане ще използваме циментова шпакловка. Тя се предлага като допълнение на гипсовата шпакловка, с която изравнихме по-големите нервности. Предназначена е също за изглаждане на повърхности на стени и тавани на закрито. Максималната дебелина на слоя е 2 мм. Нанася се след като първият слой от гипсовата шапкловка е изсъхнал напълно. Ако не се спази това изискване е възможно вторият пласт да се отлепи от първия след като изсъхне.

Това, което прави този материал предпочитан за майсторите, освен лесната работа е и дългото време на работа. За разлика от гипсовите шпакловки тя може да бъде съхранявана в добре затворен съд 24 часа и да бъде използвана след това.

Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Дългото време за работа обуславя и по-дългото време за съхнене на 1 мм слой от сместа. Естествено времето за съхнене изключително зависи от темтературата и влажността на околната среда.

Шпакловката е наложителна когато стената ще се боядисва или дори, когато ще се лепят тапети. Така изчезват всички неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве – грунд, боя или тапети.

Изграждане на водопровод - Live

Изграждане на водопровод - Live

Водопроводните инсталации в старите сгради са изградени от подцинковани тръби. А те както всички знаем в един момент се запушват от отлагания или ръжда. Има един единствен начин те да бъдат отпушени – като се сменят с нови полипропиленови тръби.

Прокарването на инсталацията трябва да е проектирано така, че налягането на строителните конструкции да не се пренася върху тръбопровода. Мрежата от тръби трябва да е възможно най-къса и най-пряка.

Рязането на полипропиленовите тръби трябва да се прави под прав ъгъл със специална ножица.

Полипропиленовите тръби се свързват чрез заваряване. Нагряват се със специален поялник опеделено време и без завъртане като тръбата се вкарва във фитинга.

Качественото заваряване зависи и от температурата на околната среда. Не се препоръчва заваряване на попипропилен при температура по-ниска от 5 градуса целзии, защото след отстраняването на тръбите от поялника те изстиват много бързо и се рискува да не залепнат добре една за друга.

Продължителността на награване зависи и от диаметъра на тръбата.

Тръбите от твърда пласмаса се лепят със съответно лепило, предназначено за твърда пласмаса.

За гарантиране на трайно залепване двете части на тръбата се почистват добре преди нанасяне на лепилото.

Фугиране и шпакловане на гипскартонената конструкция

Фугиране и шпакловане на гипскартонената конструкция

За фугирането се използва суха фугиращата смес. Тя се разбърква добре в съд със студена вода. Хомогенността на сместа е от съществено значение за лесната работа и добрия краен резултат.

Фугите между стандартните и нефабричните кантове се запълват с фугираща смес.

Фугопокриващата лента покрива фугите и се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса.

Препоръчително е шпакловане с хартиената лента, там където се съединяват двете стени и имаме два различни материала. Така ъгълът се предпазва от напукване.

След изсъхване на фугарищата смес, цялата повърхност на стената, там където ще се боядисва с интериорна боя трябва да бъде шпаклована през цяло.

Новата шпакловка се използва за последна ръка след като фугите са обработени. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и носимоспособна. При наличие на по-големи неравности те трябва да са запълнят предварително.

Шпакловката е бяла на цвят и изключително гладка. Цветът на всички шпакловки се определя от основните им съставки. Ако те са естесвени е възможна малка разлика в нюанса на различните партиди.

Нанасяне на сaмонивелираща се замазка

Нанасяне на сaмонивелираща се замазка

Самонивелиращите се замазки са едно бързо и много сигурно решение за заравняването на основи с не много голяма денивелация. Друго предимство на готовите самонивелиращи се замазки е тяхната устойчивост на механично въздействие.

Но за постигането на добър краен резултат от съществено значение е състоянието на основата. Добрата й подготовка може да спести време материали и нерви при полагането на следващите покрития.

Както всеки грунд и този, който се полага преди самонивелиращата се замазка, създава условия за трайно свързване на повърхностното покритие с основата. Но производители са се погрижили да предложат продукти за точно определени дейности и то обединени в системи.

Самонивелиращата се замазка се полага след окончателното изсъхване на грунда. Разнасянето на разбърканата смес трябва да се извърши в рамките на 20 минути. Дебелината на пласта е от 1 до 10 мм. За различните замазки тази дебелина на слоя е различна. Използването на специални уреди и приспособления улеснява работата и осигурява идеално гладка повърхност.

Втвърдяването на самонивелиращата се замазка зависи изключително много от атмосферните условия. За да се избегнат негативните последствия от бързо изсъхване, повърхността трябва да бъде предпазена от преки слънчеви лъчи и течение.

По настилката може да се стъпва след 3 часа, а по-тежки натоварвания тя може да понесе след минимум 24 часа, в зависимост от дебелината на слоя.