Изграждане на повдигнат под

Ще изградим подвигнат под с плоскости и специални метални стойки. Стойките за повдигнатия под могат да бъдат с ралична височина, както и размера на плочите.Преди започване на работа, основният под, върху който ще се изгражда повдигнатия, трябва добре да се почисти и обезпраши. Това ще осигури добро залепване на металните стойки. За целта той се почиства с прахосмукачка, за да се отстранят всички по-едри частици. След това се грундира със специален грунд. Грундът заздравява основите и фиксира прахта.

Следва внимателно определяне на нивото на пода. При наличие на прозорец е задължително съобразяването с някои изисквания – нивото на долната част на прозореца не трябва да е по-ниско от 80-85 сантиметра. Ако след монтирането на повдигнатия под, това ниво не отговаря на изискванията, то тогава е задължително поставянето на предпазни парапети или други елементи от външната страна на прозореца.

Изборът на следващия елемент от системата – металните стойки зависи от вида на пода и от изискванията за товароносимост и пожароустойчивост. Височината на стойките варира от 23 до 1800 милиметра. Те се залепват с монтажно лепило през точно определено разстояние, което е съобразено с размера на плоскостите, които ще се използват. Стойките се нивелират на определеното ниво.

Размерът на използваните плоскости може да бъде различен в зависимост от предназначението на пода и изискванията към него. Дебелината на всички плоскости е една и съща – 38 милиметра. Поставят се върху металните стойки, а за регулиране на стъпковия шум се използват пластмасови подложки. Всяка следваща плоскост се нивелира, за да е стъпила стабилно и върху четирите метални стойки. Плоскостите се залепват една за друга със специално фалцово лепило. То се нанася зигзакообразно по цялата дължина на фалца на плочата.

Изключително лесния начин на монтаж, незвисимостта от неравностите на основния под и много добрата пожароустойчивост и шумоизолация на повдигнатите подове, ги правят все по-често използвани при строителството на нови сгради и при реновиране на стари.