Проектиране на многофамилна сграда
5.1 K
3:35

За добрата инвестиция всичко е от значение – и материалите, и начина на работа, и времето за изпълнение на всяка от строителните операции.

Проектиране на къща в града
8.3 K
4:07

Проектирахме къщата в архитектурната програма ELITECAD. При съвременните архитектурни програми не се налага да правим отделно чертеж и отделно 3d модел, защото 2d чертежите са пряко свързани с 3d модела. Всичко е едно цяло. Всички обекти са параметрични и самото чертаене е...

Покупка или продажба на жилище
23.3 K
1:09
Какво е важно когато купувате или продавате жилище. Има ли смисъл да ремонтирате жилището преди продажба и струва ли си инвестицията.
Кърти Чисти Извозва
24 K
1:50
Къртенето и разчистването са един важен етап от ремонта. Той трябва да се направи бързо и ефикасно, без да пречим излишно на съседите.
Oзеленяване чрез тревен чим
24.2 K
2:39
Oзеленяване чрез тревен чим e най-бързия и лесен начин да имаме красива градина или входно пространство.