Подова замазка

Подовата замазка се нанася върху бетоновата плоча в помещенията. Тя изравнява нивата и осигурява стабилна основа за финалните покрития. Подовите замазки се нанасят машинно или ръчно. Ако замазката се нанася като свързана, дебелината й може да бъде и по-малка. Плаващите замазки трябва да се нанасят с по-голяма дебелина в зависимост от инструкциите на производителите.

Сифон на тераса и подготовка на основата
3:13

Сифон на тераса и подготовка на основата

Ще монтираме сифон на терасата и ще подготвим и изравним основата, за да е готова за хидроизолацията и лепенето на плочките. Ще зададем правилен наклон на терасата към сифона с бързата замазка. Сифона монтираме със същия разтвор.
Замазка над подово отопление
2:21

Замазка над подово отопление

Подовата замазка над подово отопление съдържа специални добавки, които да подобрят топлоотдаването и топлопреминаването. Под подовата замазка за подово отопление се поставя изолация, която да спре разпространяването на топлината надолу. Замазката няма нужда от допълнително...
Подова замазка в банята
2:38

Подова замазка в банята

Машинното полагане на подовата замазка в банята ще ни осигури постоянна консистенция на замазката за цялата баня. При разбъркването на готовата смес в машината се определя точното количеството вода. За да имаме правилен наклон в душ зоната на банята и за да покрием всички...
Бързосвързваща подова замазка
04:43

Бързосвързваща подова замазка

Ще използваме бърза замазка, за да запълним и заравним улеите, които изкопахме за канализационните тръби и основата за коритото. Бързoсвързващата замазка ще ни позволи да продължим с лепенето на плочките след само 24ч. След 24 часа бързата подова замазка има само 2% остатъчна...
Подова замазка с готова смес
3:31

Подова замазка с готова смес

Направата на подовата замазка със заводски готова смес ускорява процеса на работа и гарантира еднородност на замазката. За разбъркването на замазката ще използваме машина. Тръбите за канализацията ще останат в замазката.
Подова замазка - машинно полагане
4:45

Подова замазка - машинно полагане

За пясъчно циментовата подова замазка се нуждаем от много пясък и цимент, разбира се. Точно нивото в целия апартамент и замазката да се положи в съответсвие с крайните настилки, паркет или гранитогрес, които могат да бъдат и с различна дебелина.