Монтаж на радиатори

Изборът на радиатори е в зависимост от средствата, с които разполагате и желания ефект, който искате да постигнете