Поставяне на мокет

За поставянето на мокета ще използваме лепило, което се разнася с назъбена маламашна. За притискане на мокета се използва пластмасов валяк.Мокетът се разкроява според размерите и очертанията на помещението. След това мокетът се прегъва през средата и се нанася лепило чрез назъбена шпакла с дълбочина на зъба от 1,5 до 3 мм. Дълбочината на зъба определя количеството лепило, а то зависи от поглъщаемостта и гладкостта на основата. Правилният избор на лепило и неговото равномерно нанасяне е от съществено значение за качественото полагане на настилката. Лепилото се оставя да "изветрее", докато при докасване с пръсти се усети, че все още е влажно, но вече е лепливо.

В период от 10 минути мокета трябва да се положи и с помощта на пластмасов валяк да се притисне към основата. Посоката на движение на валяка е от центъра навън, за да се изкарва въздухът, останал под настилката. Процедурата се повтаря след около 20 минути. По мокета може да се стъпва след около 4 часа, но тежки натоварвания и преместване на мебели са възможни след 24 часа. Окончателното залепване на мокета се постига след няколко дни.