Монтаж на плъзгаща врата

Плъзгаща врата се монтира, когато искаме да спестим място или няма начин да се постави нормална врата. Плъзгащата врата се движи по направляваща релса.Когато се налага да пестим място едно функционално решение е монтирането на плъзгаща се врата между две помещения. Системите за плъзгащи се врати се монтират бързо и лесно. Те могат да се вградят в щендерни стени или да бъдат монтирани пред вече съществуващи стени.

Касата на вратата се поставя в отвора на стената и се застопорява с помощта на монтажни клинчета. Проверява се вертикалноста на страните на касата и хоризонталността на горната греда.

Фиксирането на касата става само с монтажна полиуретанова пяна, която най-напред се нанася в областта на дистанционните елементи. 

Первазните рамки се поставят само с едно щракване.

След това може да се монтира и носещата греда на вратата. Към нея се захваща и релсата с водещите ролки. Те осигуряват плавното движение на платното в двете посоки.