Грундиране - важен етап при подготовката на основите

Грундът уеднаквява попивателната способност на повърхностите и прави боядисването значително по-лесно и с по-малко боя.Подготвили сме две абсолютно еднакви мостри - които в едната част са шпакловани, а в другата не. Шпакловката е изсъхнала и шлайфана по еднакъв начин и за двете мостри.

Грундираме едната мостра с дълбоко проникващ грунд и го оставяме да изсъхне за около 4 часа.

Проверяваме дали грундът е изсъхнал с ключ. Той не оставя следа, което означава, че грундираната повърхност е изсъхнала.

Когато основата е добре грундирана и изсъхнала, грундът създава лек филм върху нея, който може да се види под определен ъгъл на светлината.

Боядисваме с еднаква интериорна боя и двете мостри. Оставяме боята да изсъхне.

Резултатът е явно доказателство, че грундът уеднаквява попиваемостта на основите.И за да сме още по-сигурни и във второто твърдение за намаляването на попиваемостта, минаваме още една, втора ръка, с боя и двете мостри.

Грундираната повърхност, след нанасянето на втората ръка е вече равномерно боядисана, а негрундираната се нуждае от поне още две ръце, за да се уеднакви цвета.