Зидане с тухли Wienerberger, измазване на стени в три стъпки

За безпроблемното изграждане на стените използвахме керамични тухли с вертикални кухини.Ремонт

Ремонт

Основното предизвикателство за нас при този ремонт бе преустройството на санитарните помещения.
Още при първото ни посещение на обекта останахме изумени от решението на архитектите.  Имахме една баня и една малка тоалетна.

Банята е помещението, на което се отделя най-много внимание при ремонт. Но при проектирането на тази сграда баните не са били приоритет, а просто са заградени едни постранства, в които може да се събере най-нужното за една баня – тоалетна, душ и мивка.
Елиминирахме част от стените.

Взехме част от тясното пространство на дрешника, като остана достатъчно място за гардероб и пералня.
Така разширихме пространството за банята и осигурихме място за  вана.

Усвоихме и част от бившата малка тоалетна и така вече има достатъчно място за голяма душ кабина.

Остана и място за един малък вграден гардероб.
Така само с преместването на две стени решихме един от основните проблеми в това жилище.

Изграждане на стени

Изграждане на стени

След като разчистихме остатъците от разрушените стени се заехме с изграждането на новите по одобрения проект.
Двете тесни помещения – една баня и една тоалетна, ще превърнем в две големи бани – едната с душ кабина, а другата с вана.
За безпроблемното изграждане на стените използвахме керамични тухли с вертикални кухини.

Нямахме никакво колебание за това какви тухли да използваме при играждането на новите стени.
Вече сме свикнали да работим с тях и познаваме предимствата им.

Зидането с керамични тухли е все още най-често използвания метод за изграждане и ремонтиране на сгради в личното строителство.
България е страна с дълбоки традиции в производството на тухли и тухлената зидария заема с голяма преднина първото място в новото строителство.
Друг важен аспект е стандартът на извършване на строителните работи - бетонен скелет и зидане с тухли.

Щурц

Щурц

При оформяне отворите над прозорци и врати се използват готови щурцове.
Те са заводски произведени и се производителят ги предлага в различни размери с дължина от 1 до 3 метра, през стъпка 25 см и ширина от 10 или 12 см.
Когато зидът е по-широк, се поставят няколко щурца един до друг. С използването на готови щурцове се пести технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и изчакване набирането на якост, за да се продължи със зидането над щурца.

Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи на системата допринасят за много доброто поведение на сградите по време на експлоатацията им, а скриването на бетона и предварително напрегнатата армировка в керамичната обвивка на щурца подобрява адхезията на стената с последващите мазилките в рисковите участъци над врати и прозорци, където много често се появяват пукнатини.

Керамичните тухлени блокове са произведени от изцяло натурална суровина  Тухлата съчетава редица полезни свойства - висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и редица други .
Многокамерността на тухлата и вертикално разположените кухини придават още едно съществено предимство на тези керамични блокове – лесното и безпроблемно вграждане на инсталациите – електрически и водопроводни.
Окачването на тежки предмети и повърхности след изграждането на стената също е един проблем, който нерядко стои пред нас. То се осъществява с дюбели.

Измазване на стени с Knauf Rotband

Измазване на стени с Knauf Rotband

Много често при ремонтни работи у дома се налага да измажете новата стена или част от нея. Не си представяйте огромен куп с пясък, вар и цимент, който няма дори къде да забъркате. Може да решите проблема със система от три идеално съвместими продукта в три стъпки.

Тухли Wienerberger

Тухли Wienerberger

В предаването сме ви показвали начина на зидане на вътрешните стени на нови сгради.

Въпреки че изглеждат големи и тежки тухлите Wienerberger са с порьозна структура и  кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса те имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза. Така за един квадратен метър са необходими само 8 тухли.

А когато става въпрос за вътрешни стени, сред основните фактори, определящи избора на материал за вътрешните стени е шумоизолацията. Изискванията на нормите за шумоизолация изискват минимум 40 dB за вътрешни стени в рамките на едно жилище. Нека припомним, че нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Блоковете с вертикални кухини  за вътрешни стени не само се покриват нормите, но и получаваме шумоизолация от 44 dB при дебелина на стената само 12 см . Факт е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. например така наречените „плътни тухли единички”.

Само за сравнение обаче за един квадратен метър зидария с плътни тухли единички са необходими 52 броя тухли. Освен това и броят на фугите би бил по-голям, а от там и небходимия за зидането разтвор.
Т.е. при избора на тухли Wienerberger с вертикални кухини освен че печалим по-добра шумоизолация, печелим от зидарски разтвор – в случая необходимто количество е 3 пъти по-малко – и от време за работа – до 30 % по бързо зидане.
Като допълнителни предимства получаваме безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност, защото изрязването на необходимите канали за влагане на кабели, тръби и др. става лесно и прецизно.
Многото камери пък гарантират надеждно окачване на тежки предмети като бойлери, шкафове и др. Така не се налага да използваме скъпи и сложни крепежни елементи.

За да осигури максимално удобство при зидането на цели сгради, производителят предлага на пазара различни размери тухли, както за зидане на външни стени, така и за вътрешни. Всички те отговарят на нормативните изисквания за шумо и топлоизолация.

Зидане с тухли Wienerberger

Зидане с тухли Wienerberger

При зидането в реда, тухлите Wienerberger се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”.
Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде максимално нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат неравности в следващите редове.

Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията праволинейно, но прави зида по-плътен. Така се възпрепятства преминаване на въздух през вертикалната фуга и се придава устойчивост на зида без необходимостта от разтвор по вертикалните фуги.

Изключено е поставянето на разтвор по вертикалните фуги. Дори трябва да се внимава да не попада там разтвор, защото това само влошава качеството и изкривява зида.
При изпълнението на превръзка между външна и вътрешна стена, тухлите Wienerberger от втория ред се разместват с поне 1/3 дължина.

Изглежда най-лесната превръзка е тази межу тухлите Wienerberger за вътрешни стени. Те са с размер 500 x 120 x 238. При тях също важи правилото за застъпване поне на една трета от дължината на тухлата и разминаване на вертикалните фуги.
При първия ред, половин тухла влиза перпендикулярно в зида.

Тухлата от втория ред се поставя така, че да я застъпи и зидането се започва точно от тази тухла в двете посоки.
Така вече в третия ред имаме пълно застъпване или по-точно превръзване на тухлите, което осигурява и стабилността на зида.

Рязане на тухли Wienerberger

Рязане на тухли Wienerberger

За да се осигури необходимото разместване и във външния зид, се използват парчета, като се следи за правилното пасване на сглобката нут и федер.
При домашни ремонти за рязане на тухлите Wienerberger може да се използва и ръчен трион.

Многокамерността и вертикално разположените кухини позволяват прецизното рязане. Целостта на всяко от парчетата на тухлата се запазва. Запазват се и техните характеристики.

При зидане на тухлите Wienerberger се използват предписаните в проектната документация варо-циментови разтвори. Най-добре е да се използват заводските готови сухи смеси с гарантиран състав и качество, които се разбъркват на място с вода преди употреба.

Разтворът се полага по цялата повърност на тухлата. Консистенцията му трябва да е такава, че да не позволява пропадането му през кухините.
След нивелирането на тухлите Wienerberger, разтворът между две тухли, трябва да е около 1 сантиметър.

Knauf Rotband

Knauf Rotband

Knauf Rotband се състои от три продукта - грундът, мазилка и финишна шпакловка.