Енергийна ефективност - енергоспестяваща дограма и отоплителни системи

В предаването днес ще отделим внимание на енергийната ефективност и вече актуалната тема за кредитите отпускани по различни програми за реновиране на дома.Енергийна ефективност - Тухли с вертикални кухини

Енергийна ефективност - Тухли с вертикални кухини

 

Още при производството им се оптимизират разходите и се щади природата. Суровината за производство на тухли е мергелна глина. Разполагането на производствените мощности близо до находището пести разходи за транспортиране и складиране на суровината.

Добивът на глината , нейното разстилане и вертикалното й изгребване от отделните халди осигурява максимално смесване на слоевете глина, преди да суровината да бъде транспортирана по гумено-транспортна лента към завода

Дървените стърготини подпомагат горивния процес при изпичането на тухлите в пещите и при изгарянето си осигуряват порьозността на блоковете. Така се постига търсения ефект на олекотяване и подобряване на топлоизолационните качества на тухлите. 

 

Kерамичният блок е с дебелина 38 см и притежава изключителен коефициент на топлопроводност. Затова стените, изградени с тях, отговарят на изискванията на новата Наредба 7 за топлосъхранение на сградите, без да се налага полагането на допълнителни топлоизолационни материали.

 

Така само с една технологична операция – зидането ние си осигуряваме ефективна експлоатацията на жилището, като си спестяваме време и най-вече раходи за полагането на допълнителна топлоизолация по стените. Или както можем да обобщим – пестиш докато градиш.

 

Така си осигуряваме достатъчна топлоизолация, без да запечатваме сградата с изкуствени материали и тя може да „диша” и да регулира микроклимата по естествен път.

Поради нарастващите цени на енергоносителите в последните години темата за енергийната ефективност се експлоатира доста.

Повечето производители на строителни материали адаптираха своите продукти като предложиха материали с по-добра топлоизолационна способност.

Но като че ли по-малко се говори за комфорта на обитаване по време на знойните летни горещини. Охлаждането на сградата също изисква енергия и пари.

Точно затова керамичните продукти са по-удачният избор – те имат много важно качество: тяхната акумулираща способност позволява изравняване на температурните амплитуди, без топлинни скокове и микроклиматът се регулира по естесвен начин – през деня тухлата се нагрява бавно като задържа топлината в себе си и не пропуска горещината в дома ви, а през нощта, когато температурите спаднат, отдава акумулираната през деня топлина навън и в помещенията. На мнозина този ефект е познат от старите къщи с дебели външни стени. В тях е приятно прохладно и през най-горещите дни.

 

Блоковете с вертикални кухини, които ви показваме имат само 45% кухинност. А колкото по-плътна е тухлата, толкова по-голяма е акумулиращата способност. Тъй като не въздухът, а керамиката акумулира топлината.

 

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

 

В предаването днес ще отделим внимание на енергийната ефективност и вече актуалната тема за кредитите отпускани по различни програми за реновиране на дома.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия: 

- Енергоспестяващи прозорци

- Газови котли 

- Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса 

- Слънчеви колектори за топла вода 

- Охлаждащи и загряващи термопомпени системи 

- Фотоволтаични системи

- Aбoнатни станции и сградни инсталации

- Газификационни системи

- Рекуперативни вентилационни системи 

И за да ви бъдем максимално полезни ще ви запознаем и различните енергоспестяващи системи и продукти.

 

Енергийна ефективност - Дограма

Енергийна ефективност - Дограма

 

Всъщност кагато говорим за дограма трябва да знаем, че тя се състои от няколко компонента – профили, от които е изработена рамката на прозореца, стъклопакет и разбира се да не забравим и обкова.

Нека се спрем на всеки отделен елемент и да обясним неговата роля в спестяването на енергия.

 

Стъклопакетите, които се предлагат също се различават по своите характеристики. Консултантите в офисите на фирмите, производителки на дограма, ще ви дадат информация и ще ви посъветват кой стъклопакет е най-подходящ за вашия случай.

 

Стъклопакетът заема основната площ на прозореца и затова има най-голямо значение за термоизолацията  на цялата дограма.  В зависимост от броя на стъклата, той бива еднослоен, двуслоен и трислоен. Стъклата могат да бъдат както еднакви, така и различни в зависимост от техния материал и дизайн. Разстоянието между отделните стъкла може да е въздух, но по желание може да бъде поставен газ, като основно това е аргон, поради качеството му за ниска проводимост, което пък от своя страна повишава качествата за изолация на дограмата.

 

Енергийна ефективност - Ремонт

Енергийна ефективност -  Ремонт

 

Най-голяма е загубата през стените – около 39%. През старите и не добре уплътнени прозорци се губи 22% от енергията. През комина, покрива и вентилационните отвори също се губи част от енергията.

Естествено за 100% икономия на енергия не може да се говори, но с качествено полагане на системите за топлоизолация и монтаж на дограма може да спестите над 60% от изтичащата безвъзвратно енергия. 

 

Извършването на всякакви строително ремонтни работи е влагане на финансови ресурси с очакването те да се възвърнат. Хората влагат пари в топлоизолирането на своите жилища като разчитат да спестяват от разход на енергия.  А изискванията и нормите при строителството на нови сгради и при санирането на стари стават все по-строги.

 

Правилният начин на извършване на ремонтите и основните строителни работи е предпоставка за дълготраен резултат. Качествената дограма и нейното правилно монтиране може да струва по-скъпо, но със сигурност ще възвърнете направените инвестиции за по-кратко време.

 

Енергийна ефективност - Топлоизолация

Енергийна ефективност - Топлоизолация

 

При избора на дограмата основната ни задача е да запазим топлината вътре в помещението и инвестицията е насочена към избор на най-ефективен начин за това. Естесвено ние трябва да намерим и правилното решение за отопляването през зимата на нашия дом.

Освен през прозорците, топлината изтича и през стените. Затова когато имате възможността да избирате с какво да строите вашия дом, тогава вие трябва да вземете важното решение за градивните елементи. Така ще си спестите не само допълнителни инвестиции за топлоизолация, но и ще реализирате икономия на енергия от самото начало на експлоатация на  жилището.

 

Енергийна ефективност - Отопление

Енергийна ефективност -  Отопление

 

Стенните газови котли са уреди, които осигуряват отопление и производство на гореща вода за битови нужди. 

Предимство при  ползването на синьо гориво като индивидуален потребител в една жилищна кооперация, е че това ви дава свобода да се отоплявате когато има нужда и за колкото пари искате да похарчите. Не както при централното топлоснабдяване, където се определят едни “общи части” и енергия за сградна инсталация, които са задължителни и не са предмет на дискусия. Така отоплението с газови котли е алтернатива, която е по-изгодна икономически, дава свобода на избор. Заплаща се само потребения природен газ.

 

Вътрешното разположение на компонентите се проектира за максимално улеснение на действията при монтаж, пуск и техническа поддръжка.

 

Радиаторите са частта от отоплителната система, която отдава топлината, създадена в системата. Затова е важно те да бъдат избрани в съответствие с характеристиката на останалите уреди в системата. Но преди да решите какви да са уредите, посъветвайте се със специалистите. Те ще ви дадат най-доброто решение, отчитайки всички условия в дома ви.

Алуминиевата сплав, от която са изработени радиаторите, е с висока механична издръжливост и антикорозионна устойчивост.

Външните и вътрешните повърхности на глидерите са обработени за по-добра оптекаемост и са защитени посредством един слой боя и след това прахово боядисани.

 

Алуминиевите радиатори могат да се използват в отоплителни системи с еднотръбно и двутръбно захранване, с принудителна и естествена циркулация на водата.  

 

Броят на глидерите се изчислява в зависимост от обема, който трябва да се затопли и височината на самия радиатор.

Различните модели радиатори имат и различен коефициент на топлоотдаване. Алуминиевите радиатори, имат много добър коефициент на топлоотдаване, което ги прави изключително икономични.