Младежка стая - декоративен окачен таван, боядисване, лепене на мокет

Ще направим овален декоративен окаче таван с вградено осветление. Ще залепим мокет на пода.Боядисване на таван и стени

Боядисване на таван и стени

Преди нанасянето на боите, тавана и всички стени се грундира с дълбоко проникващ грунд При силно абсорбиращи повърхности може да се наложи и повторно грундиране. Когато стената или таванът е силно замърсен, преди нанасянето на грунда е препоръчително неговото почистване или дори измиване. Дълбоко проникващият грунд е паропропусклив и не запечатва стената. Това е причината, дори след грундиране, да избият стари петна по стената, ако тя не е почистена предварително.
Правилната последователност на операциите, изисква боядисването да започне от тавана. За да не натежи визуално, окаченият таван ще е в по-тъмен цвят. Това е подходящо в случая, защото той играе роля и на звездно небе. Останалата част на тавана ще е в по-светъл нюанс. Използването на различни нюанси при боядисването на тавана визуално разграничават и отделните зони в една стая. Хоризонталните ленти от по-тъмна боя на двете стени над леглото, ще разширят визуално стаята. За да се ограничават отделните цветове при нанасянето на боята се използват лепящи ленти.

Мокет в стаята

Мокет в стаята

Основата както винаги трябва да се грундира за да се заздрави и да се уеднакви попиваемостта? След като грундът изсъхне е време основата да се изравни със самонивелираща се замазка. На така изравнения и изсъхнал под може спокойно да се залепи мокетът. За да стане операцията по-лесно е добре мокетът да е скроен предварително. Разкроеният вече мокет се прегъва през средата и лепилото се разанася на пода с помощта на назъбена шпакла с дълбочина на зъба от 1,5 до 3 мм. След като се положи, с помощта на пластмасов валяк, настилката се притиска към основата. Посоката на движение на валяка е от центъра навън, за да се изкарва въздухът, останал под настилката. Процедурата се повтаря след около 20 минути.

Окачен таван с лунички

Окачен таван с лунички

Монтажът на окачения таван започва с изграждането на носеща конструкция от метални профили. За фиксирането на профилите към тавана и стените използваме специални дюбели. Овалът на тавана се придава като нарежем металния профил с ножица за ламарина и го огънем по желания начин. Към вече изградената конструкция се захващат гипскартонените плоскости. Добре е отворите за луничките да бъдат оразмерени и разпробити предварително. Захващането на плоскостите става със специални рапидни винтове, които лесно пробиват плоскостите и металните профили. Фугите между отделните плоскости се запълват със специална фугираща смес. При се използват лепящи ленти за предпазване на перфорациите. По време на на външните ръбове се поставят метални перфорирани ъглови профили, а за овалният ръб използваме пластмасови перфорирани ъглови профили. По този начин ръбовете стават идеално прави. В ъгъла, там където се съединяват двете стени, фугата се запълва с акрилен уплътнител. След изсъхването на тя се шлифова, за да се отстранят всякакви неравности. Устер клемите се изтеглят през отворите с помоща на тънки клещи или предварително завързан, за всяка от тях, канап.

Врата между стая и коридор

Врата между стая и коридор

Вече могат да се намерят врати, при които монатажът се извършва след като подовете и стените са вече готови. Най-напред се сглобява рамката на касата. Така получената П-образна конструкция се поставя в светлия отвор на вратата и се фиксира с клинчета. Рамката се нивелира, след което крилото може да бъде закачено. Ако всичко е наред, запълваме фугите с полиуретанова пяна. Ако долната част на рамката стъпва на плочки е добре да сложим слой от за да предпазва от влага при евентуалното миене на пода.